Senin, 19 September 2011

Duriat Putra Padjadjaran

MAWAR BEUREUM Putra Padjadjaran

Mawar Beureum Wangi Nyambuang Endah Mapaesan Ditaman Ati
Mawar Beureum nu Mawa Bagja gambaran rasa nu teuaya bandinganana

... najan loba kembang anu lian tapi hiji anu nyongcolang,
nu endah ngahias rasa mekar ditaman hate
ngan anjeun Kembang Pujaan

Mawar Beureum kembang katresna Kuring
Mawar Beureum . Deudueh Kuring moal laas
Langgeng abadi nepi ka Jaga

Najan aya Anu Lian, Anjeun Ngan Hiji Nu di picangcam
Loba Anu ngarangrangan kembang Pujaan

Mawar Beureum Nu mawa Bagja

Mawar Beureum Nu neundeun Cinta
Balukar Tarik Micinta Rasa Asihjeung Deudeuh Akang Ka Salira


Mawar Beureum Nu Geulis Vthreea AnggraeniTAPAK CINTA
Tapak Cinta ngabeuratna rasa
Hese rek ngahiji namung tapakna aya
Deudeuh tetep aya kamanehna
Hese rek narima cinta nu can nyata, da tapakna teu ilahar nu kabuka ku soantenna kamari
imut bangun ngaheureuyana, Teuteupna, Soantena, Kawihna...
... Serina, Baeudna, Pmbekna, Pundunganana, teu weleh kadeudeuleueun na implengan
Cinta moal kapupus mangsa

Na KuNAHA..?
Cinta Kuring Kamanehna..,
Cinta Kuring Ayeuna
Aduh nyai... ieu akang
Sakolebat rerendengan... Pinuh kembang Harepan nyorang jalan kabagjaan
 
 
 
KURING KAHIRUPAN ANJEUN

Naon anu bisa kuring pigawe
Kuring teu nyaho diri kuring sorangan
Kuring lain Kristen, lain Yahudi,
... lain Majusi, lain Islam.
Lain ti Wétan, atawa Kulon.
Lain ti darat, atawa sagara.
Lain ti Asal Alam,
lain ti surga anu muter
Lain ti bumi, cai, hawa, atawa seuneu
Lain ti singgasana, panjara, eksistensi, atawa makhluk
Lain ti India, Cina, Bulgaria, Saqseen;
Lain ti karajaan Iraq, atawa Khurasan;
Lain ti dunya kiwari atawa nu bakal datang
surga atawa naraka;
Lain ti Adam, lain tipamajikanana Adam,
taman Surgawi atawa Firdaus;

Tempat kuring euweuh enggona

lengkah Kuring euweuh tapakna

Boh badan boh jiwa

Sakabehna KAHIRUPAN Anjeun ..!
 
 
 
KaSono Putra Padjadjaran
Sapasang kendang ditepak diwanci genahna balebat
Ngabewarakeun hiji amanat diri nu digerenteskeun kasono ati nu datang nembongan
Mawa pangharepan mekarkeun kembang katresna
... ... Dina jandela rasa Anjeun pasrah dirangkul asmara neutep geugeut imut bangun ngaheureuyan

teu kiat hoyong tepang, teu kiat nahan kasono...
da Anjeun Panineungan

Jalan Asmara lawang kaheman panto katresna ngahudang medalna kasono
dipapaes kembang pangharepan, nu wewed ajeg panceg lir kanyaah halimpuna sora suling nyarengan petik kacapi

Teu nampi ka asih nu meulit jeroning ati
Nyarengan kahirupan anu tentrem sauyunan jeung Anjeun
Nu pinuh kanyaah jeung deudeuh silih rangkulkeun panangan ngahijikeun ati urang duaan

Padungdung tandang Pakalah makalangan

Salam Kendang Pencak ngiringan Kasono Akang ka Anjeun.. Junjunan..!!!
 
 
 
TEU ASA -ASA
Meusmeus nyebut cinta
Meusmeus nyebut nyaah
Lila pisan kuring teu nyebat eta Basa carita harita
Naha nu ieu mah bet beda, dugi ka abdi sumerah diri , teuaya niatan midua cinta
... kawas kila-kila nu ieu mah nu estuna duriat cinta
kembang ros endah teh ngahudang rasa
Ku teusangka horeng bet nyaah ka didinya
na kunaon neundeun asih kadirina
kapikat panah asmara mustika kembang katresna
Nya di gulung kuring tepung
Gandrung biung kapigandrung
Duh hate harewos mawa hariring
Ngagalindang nyanding dina hate Hariring Kuring
Geter asih minuhan rasa katineng, ngarah kulan jadi sugema kaheman
Dina hate kuring anjeun cicing
dina hate anjeun Kuring cicing
Dibeungkeut ku tali dalingding asih
di guratkeun dina rasa TIDITUNA
Di aping dijaring ku Urang Duaan
didagading ku rasa kaheman
Asih Urang di apungkeun ka langit muntang ka mega
Ngalayang..... ngabentang ngahibaran deudeuhna bulan
di esto keun ku Kuring Salamina
dipiguraan di simpen hade-hade
manteng na dina taman hate
Tong asa-asa ah...., bralkeun nu aya jero hate Salira ..!!!
Kanyaah akang ka anjeun menit na mepende gintringna ati
Kaasih akang muka lawangna ati, nginglarkeun kasedih diri

SUMERAP DEMI CINTA

oleh Putra Padjadjaran pada 05 Oktober 2011 jam 5:44
Teuaya kecap nu teu disaluyuan ku gerentes hate AkanG keur anjeun
Pangarti nu ku akang katampi nepi ka danget kiwari
sanaos ngan ukur sacakclak ci mata sarunday kawung, tapi ngadasar kana pedoman nu saesto na
nu kedah dipilampah ku urang nu janten mahluk-NA

Keur saha akang nyarios?
Keur saha akang cumarita?
Keur saha akang medar?
Sanes Keur AkanG ... lain keur Anjeun...
namung Keur Kasaean... Geulis...
Anu sakedahna dilakonan ku urang, Supaos nyorang hirup nampi kabagjaan dunya sinareng Akherat

Geulis...
Anjeun nu teu wasa merenahkeun diri harti hirup sareng papada nu mikanyaah ka Anjeun...
Atawa anjeun nyumputkeun semu narima?
Anjeun nu teacan nyadar kana ijabah pamundut anjeun ka Gusti nu Maha Welas tur Asih
Nu salila ieu ku ajeun penta pituduhna kalayan daria nepi ka Dumareda na soanten anjeun unggal wayah di wanci ngalaksanakeun parentah-NA

Mana kacerdasan neng nu salila ieu karaos ku Akang?
Sawangan pilengkaheun kahareup, Supaos metik asih ngala nyaah, kanyaah salilana nyaah, kabagjaan salawasna bagja, kaasih sapapanjangna asih, nu micinta urang duaan nu geugeut nganteng pageuh nalian dumuk di batin urang...

Geulis...
Panggeuing AkanG aya di anjeun
Panggeuing Anjeun aya di Akang
Panggeuing urang aya di papada urang, nu mikanyaah, nu kersa ngabagi kaheman, kapanjangan Kanyaah sareng kaAsih Gusti nu ditujukeun keur Urang Duaan

Geulis...
Akang percanten ka Anjeun naon anu kedah ditegeskeun
LENGKAH NU MUNGGARAN
Lengkah Urang Munggaran
Namung....
Hoyong Saiuh Payung tepung kagandrung
Na pudunan disaksian hanjuang Beureum
Girimis maheutkeun Deudeuh Paguneman jeroeun dada urang duaan

Ranggeuman Angin Gunung Mageuhan Alam impian
 
 
 
 KATRESNA NU MIMITI NYAMBUANG
Mimiti Kataji Ku dangdosanana
duh... meuni ku kewes pisan dangdosan nu adumanis jeung romantis...
ngabudi manis andalemi

Anjeun... Geulis awak lenjang disinjang payus diteuteup
... sieup imut ngirut ngagelenyu

Enya leres pisan Anjeun mah mawa asri kana Ati Abdi
Anjeun lungguh timpuh komaraan... Narik Ati Abdi nu ningali
Basa jeung tutur Anjeun lantip diri daria Kacida

Anjeun micinta asih diri , Micinta kasundaan
Mugia rasa na ati anjeun Bral estuning Micinta ka Abdi tur abadi
 
 
KAGEGET DIRI
Cobi Taksir... ieu Abdi Jajaka Nu Gandang- Gandang pisan
Sapiraku Si Neng henteu ka Bandang
Da Abdi mah Mun ditilik di Gigir pertentang
Mun Disawang Di Tukang da Mani Heman

... ... ... Cobi Taksir deui... ieu abdi nu Jangkung Lenjang ngabidang
Sapiraku Ku Neng Henteu Kabandang
Da Abdi mah Mun Ditilik Socana da mantak Nyeredet Hate
Mun Kasorot Neon...., Cahyana .. Enyoy-eyoyan

Yu Hayu... Urang Lempang da Rerendengan
Da Abdi mah teuacan Gaduh Tunangan
Ulah gimbir pami Neng ka Abdi da bade Naksir
Ulah rempan mun Neng da Bade Nyawang

Cobi Taksir deui... ieu abdi nu bodas santen
Sapiraku Si Neng Henteu Percanten
Da Abdi mah masih Banter-banter keneh
Ulah rempan... mun Neng jeung Akang Rerendengan
Haturnuhun Neng Geulis Vthreea Anggraeni
 
https://www.facebook.com/photo.php?v=1661051689642&set=vb.1337690669&type=2&theater
 
 
 

Selasa, 24 Mei 2011

MOTIVASI Putra Padjadjaran

PENDEKAR SYAIR BERDARAH

oleh Putra Padjadjaran pada 27 Maret 2011 jam 3:28
Pendekar Syair Berdarah

"kan kusayat hatimu dengan sembilu
hingga terluka dan merah berdarah
dendam asmaraku begitu angkuh
sampai dunia terbelah menjadi dua "

salam cinta seribu duka
cinta antara ada dan tiada
senyum dan tangis menjadi samar
keagungannya mengalahkan segalanya
cinta...tiada batas menembus dunia

hembusan angin membawa syair2 cinta
menyusup lembut menyentuh kalbuku
semerbak itu seakan membunuhku
melecut kejam sekuat halilintar
membakar musnah menghitam lara

jadilah pendekar syair berdarah agar gundah hatimu terlepas musnah
jadilah pendekar syair berdarah agar pilu hilang tiada
jadilah pendekar syair berdarah agar senyummu kembali ada
curahkan,tumpahkan dan teriakan sedihmu dengan tertawa

tapi perlu di ingat jangan gorok lehermu dengan golok tajammu...!!!

 

 

Setetes Kebencian dalam Hati

oleh Putra Padjadjaran pada 30 Maret 2011 jam 23:19
Setetes kebencian di dalam hati
Pasti akan membuahkan penderitaan
Tapi setetes cinta di dalam relung hati
akan membuahkan kebahagiaan sejati

Kalahkan Kemarahan dengan Cinta Kasih
Kalahkan Kejahatan dengan Kebajikan
Kalahkan kekikiran dengan Kemurahan Hati
Kalahkan Kesombongan dengan Kejujuran

Nafsu hanya akan memberikan kebahagiaan sesaat
tapi cinta yang tulus dan sejati akan memberikan
kebahagiaan selamanya

Jika kita mencintai seseorang
Berusahalan untuk tampil apa adanya
karena Cinta sejati selalu dapat
Menerima Kelebihan dan Kekurangan

Bahagialah bagi orang yang mengerti akan arti cinta,
Karena Cinta itu akan memberikan warna bagi kehidupannya

Cinta yang teramat besar kadang dapat membuat kita
tak bisa mencintai lagi

Luruhnya hati bukanlah suatu dosa, Maka Jangan Pernah
Takut untuk Jatuh Cinta

Cinta Tak Harus Saling Memiliki
Kadang Kala Mereka Harus Melepaskan Cinta Tersebut
Karena Cinta yang Sejati Selalu Ingin Membahagiakan
Orang Yang dicintai

Cinta itu seperti art yg indah dan agung,
berbahagialah yg pernah mendapatkannya meskipun tidak abadi

Cinta tidak membuat dunia berputar
Cinta inilah yang membuat perjalanan tersebut berharga

Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain,
tetapi memandang ke luar bersama ke arah yang sama.

Bel bukanlah bel sebelum engkau membunyikannya
Lagu bukanlah lagu sebelum engkau menyanyikannya
Cinta di dalam hatimu tidak diletakkan untuk tinggal di sana

Cinta bukanlah cinta sebelum engkau memberikannya
Nafsu adalah emosi
Cinta adalah pilihan
Cara untuk mencintai sesuatu adalah dengan menyadari
Bahwa sesuatu itu mungkin hilang

Cinta adalah kunci induk yang membuka gerbang kebahagiaan
Kekasih yang bijaksana tidak menghargai hadiah dari kekasihnya
Sebesar cinta dari si pemberi

Jika anda ingin dicinta, mencintalah
dan jadilah orang yang pantas dicinta

Di antara mereka yang saya sukai atau kagumi,
saya tidak dapat menemukan suatu kesamaan
Tetapi di antara mereka yang saya kasihi,
saya dapat menemukannya: mereka semua membuat saya tertawa

Persahabatan sering berakhir dengan cinta
Tetapi cinta kadang berakhir bukan dengan persahabatan

Kita harus sedikit menyerupai satu sama lain
untuk mengerti satu sama lain
Tetapi kita harus sedikit berbeda
Untuk mencintai satu sama lain

Cinta yang belum matang berkata:
“Aku cinta kamu karena aku butuh kamu”
Cinta yang sudah matang berkata:
“Aku butuh kamu karena aku cinta kamu”

Cinta memasukkan kesenangan dalam kebersamaan
kesedihan dalam perpisahan harapan pada hari esok kegembiraan di dalam hati

Siapa pun yang mempunyai hati penuh cinta selalu mempunyai sesuatu untuk diberikan
Cinta sejati dimulai ketika tidak sesuatu pun diharapkan sebagai balasan

Segera sesudah kita belajar mencinta
Kita akan belajar untuk hidup

Cinta…
Jika anda memilikinya, anda tidak memerlukan sesuatu pun yang lain
Dan jika anda tidak memilikinya, apa pun yang lain yang anda miliki tidak banyak berarti

Cinta tidak dapat dipaksakan
Cinta tidak dapat dibujuk dan digoda
Cinta muncul dari Surga tanpa topeng dan tanpa dicari
 
SEHAT adalah BERKAH
Sehat adalah aset berharga bagi kita dalam beraktifitas dan berkarya,
Namun berolahraga saja tidaklah cukup, sertakanlah olahraga yang menanamkan kepribadian, budi pekerti dan adab yang baik

Semuanya terkadung dalam Ajaran Pencak Silat, tinggal bagaimana kita mempelajari, mendalami, dan mengamalkannya

Dengan keyakinan, melakukan hal yang baik akan berakhir dengan hal yang lebih baik
"Sehat dan Berkah"

*Putra Padjadjaran
 

Hayu Batur

Urang caangkeun dunya babarengan Syair jeung Syiarna
Nepi ka awal euweuh ahir
Urang caangkeun Dunya Babarengan Syair jeung Syiarna
Nepi ka ahir teu kapanggih awalna
Urang caangkeun Dunya babarengan Syair jeung Syiarna
Nepi ka tungtung bedog teu dipaké deui
Urang caangkeun Dunya Babarengan Syair jeung Syiarna
Nepi ka sarung hurip éstuning nyata
Urang sejukan Dunya babarengan Syair jeung Syiarna
Nepi ka sora kacapi ngahiji jeung halimpuna tiupan suling
Urang caangkeun Dunya babarengan Syair jeung Syiarna
Nepi ka Dunya tumaprah tur serah ka manten-Na


Terjemahan Bahasa Indonesia :


Kita sejukan dunia bersama syair dan syiarnya
Hingga awal waktu tiada akhir
Kita sejukan Dunia Bersama Syair dan Syiarnya
Hingga akhir tiada bertemu awal
Kita sejukan Dunia bersama Syair dan Syiarnya
kita ngga ujung pedang tiada lagi digunakan
Kusejukan Dunia Bersama Syair dan Syiarnya
Hingga selimut kedamaian sungguh nyata
Kita sejukan Dunia bersama Syair dan Syiarnya
Hingga alunan dawai kecapi bersenggama dengan merdunya tiupan suling
Kita sejukan Dunia bersama Syair dan Syiarnya
Hingga Dunia bersimpuh dengan sang Pencipta-NYA


Duh Indung....
Tara Pisan tisasari Hate ieu deudeuh Ka lembur
Saung di Gunung kaemutan deui
Silih Asah Asuh .. keur Kapungkur abdi ningalikeun nu nandur teras kokojayan dileuwi walung
Duh Indung..
... Tempat Abdi ngabandung...
Tempat Abdi Tutulung

Duh INDUNG ... Sungkawa hayang Nyalindung
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tvbRc-acZKcJ:rasmisancaya.blogspot.com/2009_09_01_archive.html+panca+Dirya+Putra+padjadjaran&cd=14&hl=en&ct=clnk
 Pangbagéa ti Girang Pupuhu
Pun, sapun kula jurungkeun,                     
Muka keun turub mandepun                     
Nyampeur nu dihandeuleum sieum           
Teundeun poho nu baréto                           
Nu mangkuk di saung butut                       
Ukireun dina lalangit                                  
Tataheun di jero iga!


Assalamu’alaikum warahmatullahi Wabarrakatuh!
Sampurasun baraya Ki Sunda!

 Saur Prabu Siliwangi anu pamungkas Ragamulya Suryakancana, nu nelah Prabu Séda, ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang: 
“Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supaya engké jagana, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar”.
Kidulur :
nu ngarasa jadi seuweu Siliwangi, miboga tanggung jawab pikeun neruskeun nanjeurna Pajajaran, nyaéta PAJAJARAN ANU ANYAR, sakumaha anu dimaksud ku Prabu Siliwangi di luhur. Lain Pajajaran mangrupa nagara, tapi Pajajaran nu mangrupa jiwa, akhlak jeung dangiang Ki Sunda nu kumelendang di jaman ayeuna, ngeusian nagara Nusantara ku kamotékaranana urang Sunda. Pajajaran “nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman!” kitu saur sang Prabu.
 Kidulur
 Seuweu-siwi Siliwangi téh seueur kacida, ti mangsa sang Prabu lugas, lungsur tina katahtaan karajaan Pajajaran, aya nu angkat ka wétan, ka kalér, ka kidul, sareng ka kulon. Luluhur sim kuring téh kalebet seuweu Siliwangi nu ngajugjug ka beulah kulon, nyaéta anu mapay.’ lacak Ki Santang!’
 Saur sang Prabu:
Sabab engkéna, turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur.  Ka batur urut salembur, ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa.
Keur ngalaksanakeun éta  ieu mandala-maya (website) sareng mandala-nyata (yayasan, kandaga) pikeun ngamumulé warisan luluhur.

”PERGURUAN PENCAK SILAT PUTRA PADJADJARAN"


Sang Prabu Siliwangi salajengna nyarios kieu:
“Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu perelu. Ngaing bakal datang deui, nulungan nu barutuh, mantuan anu sarusah, tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Mun ngaing datang moal kadeuleu; mun ngaing nyarita moal kadéngé.  Mémang ngaing bakal datang. Tapi ngan ka nu rancagé haténa, ka nu weruh di semu anu saéstu, anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna, nu hadé laku lampahna. Mun ngaing datang; teu ngarupa teunyawara, tapi méré céré ku wawangi.”
Kidulur:
Susuganan baé sim kuring saparakanca di Yayasan “SKKS” tiasa ngalaksanakeun wangsit Siliwangi anu di luhur.
 Pamungkasna ieu kasauran Prabu Siliwangi:
 “Ti dinya datang budak janggotan. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut, ngageuingkeun nu keur sasar, ngélingan nu keur paroho. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger, hayang meunang sorangan. Arinyana teu areungeuh, langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro dék ngawaro, malah budak nu janggotan, ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur, majarkeun néangan musuh; padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun.
Sing waspada!
 Sabab engké arinyana, bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Sabab sarieuneun kanyahoan, saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Buta-buta nu baruhta; mingkin hareup mingkin bedegong, ngaleuwihan kebo bulé. Arinyana teu nyarao, jaman manusa dikawasaan ku sato!”
 Kidulur:
Susuganan baé ieu kandaganu mangrupa Paguron téh tiasa janten “gudang” élmu keur Ki Sunda nu néangan pangaweruh kasundaan, boh basana, kanuragan na, kadigjaya ana, sastrana, sajarahna, adatna, laku-lampahna, atikanana, agemanana, sareng sajababa, nu pangpentingna janten sumber DANGIANG SUNDA!.

Sumangga ieu kandaga téh geura piroséa ku sadayana, upami pinuh ku pangaweruh mangga candak jeung ampihan eusina, upama kosong geura eusian ku pangaweruh naon baé nu sakirana bakal mangpaat keur urang Sunda tur manusa sakumna, malah mandar jadi kabagjaan di dunya tur di akherat.
 Sakitu pangjajap Ti Perguruan Pencak Silat Putra Padjadjaran
Wassalam,

prabu siliwangi

Prabu Siliwangi mangrupakeun hiji tokoh anu kamashur dina kasusastran Sunda, nujul ka tokoh sajarah anu gelarna Sri Baduga Maharaja(sakumaha dina prasasti Batutulis) atawa Jayadéwata (dina Carita Parahyangan), ti karaton Pakuan Pajajaran, puseur pamaréntahankarajaan Sunda.
Sumber sajarah pangbuhunna nu nyabit-nyabit kecap “Siliwangi” nyaétanaskah Sanghyang Siksa Kanda ng Karesian (1518 M) nu maksudnya nyebutkeun hiji lalakon pantun, éta ogé lalakonna mah teu dicaritakeun. Nu kadua nyaéta Carita Purwaka Caruban Nagari (1720) nu ditulis kuPangéran Arya Cirebon, nu ngadadarkeun yén Prabu Siliwangi téh putraPrabu Anggalarang ti Galuh, nu kungsi matuh di karaton Surawisésa,Parahyangan Wétan. Prabu Siliwangi ngadeg naléndra di Pakuan Pajajaran nganggo jenengan Prabu Déwatawisésa, linggih di kadaton Pakuan nu ngaranna “Sri Bhima”. Prabu Siliwangi jeneng ratu di Pakuan teu lila satutasna nikah ka Subanglarang di Singapura (1422), dina jaman Prabu Niskala Wastu Kancana mingpin kénéh karajaan Sunda ti Kawali (1371-1475).
Lian ti Subanglarang, Prabu Siliwangi ogé nikah ka Ambetkasih.
Numutkeun naskah ieu kénéh, nalika Prabu Siliwangi ngalih ka Pakuan
téh, agama Islam geus sumebar di masarakat.
Dina naskah Carita Ratu Pakuan (Kr. 410, ditulis kira ahir abad ka-17atawa awal abad ka-18), Prabu Siliwangi téh nujul ka Ratu Pakuan, nu gaduh istri Ambetkasih jeung Subanglarang.
Katrangan ieu cocog jeung eusi naskah Cirebon nu kasebut tadi, sahingga
écés yén Ratu Pakuan téh Prabu Siliwangi alias Sri Baduga Maharaja.
Dina prasasti Batutulis disebutkeun yén Jayadéwata téh diistrénan dua kali: “Prabu Guru Déwataprana” (kira taun 1420-an ahir atawa awal 1430-an) jeung “Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Déwata” (1482).
Anu munggaran, diistrénan kalawan jenengan “Prabu Guru Déwataprana” téh
sigana ku Prabu Susuktunggal raja Sunda, ramana, nu ngadegkeun kadaton
Sri Bhima Punta Narayana Madura Suradipati. Sedengkeun anu kadua,
nyaéta nalika ngaganti Ningrat Kancana (nu gelarna “Prabu Déwa Niskala”
di Galuh) sakaligus ngahijikeun (deui) kakawasaan Sunda-Galuh.
Catetan ti Portugis (Summa Oriental karya Tome Pires) nyebutkeun yén (1513) Karajaan Sunda téh diparéntah kalawan adil, jalmana jalujur. Kagiatan dagang Sunda jeung Malaka téh nepi ka Maladéwa. Produksipedesna
(cenah kualitasna leuwih hadé batan produksi India) nepi ka 1000 bahar
(1 bahar = 3 karung) per taun, malah asemna mah bisa minuhan 1000
kapal, nu dimuat di palabuan Banten, Kalapa, Cimanuk, Tangerang, Pomdam
(?), jeung Cigedé. Komoditas lianna di antarana 
emas murni, kaén, daging (bagong, domba, embé, sapi), sayuran,
jeung bubuahan. Ogé ngeunaan kaayaan Pakuan, nu disebutkeun pangeusina
aya 50 rébu urang, sedengkeun angkatan nu siap perangna aya 100 rébu
urang, nu dirojong ku 4000 
kuda ti Pariaman jeung 40 gajah.
Prabu Siliwangi mingpin karajaan Sunda di Pakuan Pajajaran salila 39 taun (1482-1521), dikurebkeun di Rancamaya (wewengkon nu kiwari mangrupa padumukan méwah Rancamaya, deukeut Ciawi, Bogor), sedengkeun pamaréntahan Sunda salajengna diteruskeun ku Surawisésa.
Islamisasi Dinasti Prabu Siliwangi Oleh AHMAD MANSUR SURYANEGARA
DINASTI
Sang Prabu Siliwangi pada abad ke-15, menjadikan Islam sebagai agamanya
secara aman dan damai. Diawali dengan sebab adanya pernikahan kedua
Sang Prabu Siliwangi dengan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa, Syah
Bandar Cirebon. Subang Larang adalah santri Syekh Kuro atau Syekh
Hasanuddin dengan pesantrennya di Karawang. Dinasti Sang Prabu
Siliwangi dari pernikahannya dengan Subang Larang, terlahirlah tiga
orang putra putri. Pertama, Pangeran Walangsungsang, kedua, Nyai Lara
Santang dan ketiga Raja Sangara. Ketiga-tiganya masuk Islam.
Pesantren Syekh Kuro
Syekh
Kuro yang dikenal pula dengan nama Syekh Hasanuddin, memegang peranan
penting dalam masuknya pengaruh ajaran Islam ke keluarga Sang Prabu
Siliwangi. Persahabatan Ki Gedeng Tapa dengan Syekh Kuro, menjadikan
putrinya, Subang Larang masantren di Pesantren Syekh Kuro. Adapun
kedudukan Ki Gedeng Tapa adalah sebagai Syahbandar di Cirebon.
Menggantikan Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. Ki Gedeng Tapa
dikenal pula dengan nama Ki Gedeng Jumajan Jati.
Dalam Naskah
Carita Purwaka Caruban Nagari-CPCN karya Pangeran Arya Cirebon yang
ditulis (1720) atas dasar Negarakerta Bumi, menuturkan bahwa Ki Gedeng
Sinangkasih memiliki kewenangan yang besar. Tidak hanya sebagai
Syahbandar di Cirebon semata. Ternyata juga memiliki kewenangan
mengangkat menantunya, Raden Pamanah Rasa sebagai Maharaja Pakwan
Pajajaran dengan gelar Sang Prabu Siliwangi.
Adapun istri
pertama Sang Prabu Siliwangi adalah Nyi Ambet Kasih putri kandung Ki
Gedeng Sindangkasih. Istri kedua, Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa.
Isteri ketiga, Nyai Aciputih Putri dari Ki Dampu Awang.
Dari
peristiwa pergantian kedudukan di atas ini, antara Ki Gedeng Tapa dan
Sang Prabu Siliwangi memiliki kesamaan pewarisan. Keduanya memperoleh
kekuasaan berasal dari Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. Hubungan
antara keduanya dikuatkan dengan pertalian pernikahan. Sang Prabu
Siliwangi mempersunting putri Ki Gedeng Tapa yakni Subang Larang.
Dengan demikian Sang Prabu Siliwangi adalah menantu Ki Gedeng Tapa.
Pernikahan
di atas ini, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekuasaan politik
yang sedang diemban oleh Sang Prabu Siliwangi. Tidaklah mungkin
kelancaran kehidupan Kerajaan Hindu Pajajaran, tanpa kerja sama ekonomi
dengan Syahbandar Cirebon, Ki Gedeng Tapa. Begitu pula sebaliknya, Ki
Gedeng Tapa tidak mungkin aman kekuasaannya sebagai Syahbandar, bila
tanpa perlindungan politik dari Sang Prabu Siliwangi. Guna memperkuat
power of relation antar keduanya, maka diikat dengan tali pernikahan.
Pengaruh eksternal
Pengaruh
islamisasi terhadap Dinasti Sang Prabu Siliwangi tidak dapat dilepaskan
hubungan dengan pengaruh Islam di luar negeri. Di Timur Tengah,
Fatimiyah (1171) dan Abbasiyah (1258) memang sudah tiada digantikan
oleh kekuasaan Mamluk di Mesir dan Mongol di Baghdad. Namun pada
kelanjutan Dinasti Khu Bilai Khan, Mongol pun memeluk Islam. Kemudian
membangun kekaisaran Mongol Islam di India.
Perkembangan
kekuasaan politik Islam di Timur Tengah di bawah Turki semakin berjaya.
Konstantinopel dapat dikuasainya (1453). Di Cina Dinasti Ming
(1363-1644) memberikan kesempatan orang-orang Islam untuk duduk dalam
pemerintahan. Antara lain Laksamana Muslim Cheng Ho ditugaskan oleh
Kaisar Yung Lo memimpin misi muhibah ke-36 negara. Antara lain ke Timur
Tengah dan Nusantara (1405-1430). Membawa pasukan muslim 27.000 dengan
62 kapal. Demikian penuturan Lee Khoon Choy, dalam Indonesia Between
Myth and Reality. Di Cirebon Laksmana Cheng Ho membangun mercusuar. Di
Semarang mendirikan Kelenteng Sam Po Kong.
Misi muhibah
Laksamana Cheng Ho tidak melakukan perampokan atau penjajahan. Bahkan
memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang
didatanginya. Seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu,
kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa
sebagai Syahbandar Cirebon.
Perubahan tatanan dunia politik dan
ekonomi yang dipengaruhi oleh Islam seperti di atas, berdampak besar
dalam keluarga Sang Prabu Siliwangi. Terutama sekali pengaruhnya
terhadap Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar di Cirebon.
Karena
sangat banyak kapal niaga muslim yang berlabuh di pelabuhan Cirebon,
kapal niaga dari India Islam, Timur Tengah Islam dan Cina Islam.
Pembangunan mercusuar di pelabuhan Cirebon memungkinkan tumbuhnya rasa
simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon terhadap Islam. Dapat
dilihat dari putrinya Subang Larang, sebelum dinikahkan dengan Sang
Prabu Siliwangi, dipesantrenkan terlebih dahulu ke Syekh Kuro. Di bawah
kondisi keluarga dan pengaruh eksternal yang demikian ini, putra putri
Sang Prabu Siliwangi mencoba lebih mendalami Islam dengan berguru ke
Syekh Datuk Kahfi dan Naik Haji.
Gunung dan guru
Naskah
Carita Purwaka Caruban Nagari kelanjutannya menuturkan, setiap dalam
upaya pencarian guru pasti tempat tinggalnya ada di Gunung. Tampaknya
sudah menjadi rumus, para Guru Besar Agama atau Nabi selalu berada di
Gunung. Dapat kita baca Rasulullah saw juga menerima wahyu Al Quran dan
diangkat sebagai Rasul di Jabal Nur. Jauh sebelumnya, Nabi Adam as
dijumpakan kembali dengan Siti Hawa ra, di Jabal Rahmah.
Tempat
pendaratan Kapal Nuh as setelah banjir mereda di Jabal Hud.
Pengangkatan Musa as sebagai Nabi di Jabal Tursina. Demikian pula Wali
Sanga selalu terkait aktivitas dakwah atau ma kamnya dengan gunung.
Tidak berbeda dengan kisah islamisasi putra putri Prabu Siliwangi erat
hubungannya dengan guru-guru yang berada di gunung.
Subang
Larang tidak mungkin mengajari Islam putra putrinya sendiri di istana
Pakuan Pajajaran. Diizinkan putra pertamanya Pangeran Walangsungsang
untuk berguru ke Syekh Datuk Kahfi di Gunung Amparan Jati. Di sini
Pangeran Walangsungsang diberi nama Samadullah.
Walaupun
demikian Pangeran Walangsungsang harus pula berguru kedua guru
Sanghyang Naga di Gunung Ciangkap dan Nagagini di Gunung Cangak. Di
sini Pangeran Walangsungsang diberikan gelar Kamadullah. Di Gunung
Cangak ini pula berhasil mengalahkan Raja Bango. Pangeran
Walangsungsang diberi gelar baru lagi Raden Kuncung. Dari data yang
demikian, penambahan atau pergantian nama memiliki pengertian sebagai
ijazah lulus dan wisuda dari studi di suatu perguruan.
Dengan
cara yang sama Lara Santang harus pula mengaji ke Syekh Datuk Kahfi
Cirebon. Dalam Naskah Babad Cirebon dikisahkan Lara Santang sebelum
sampai ke Cirebon, berguru terlebih dahulu ke Nyai Ajar Sekati di
Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian menyusul berguru ke Ajar Cilawung di
Gunung Cilawung. Di sini setelah lulus diberi nama Nyai Eling.
Naik haji
Atas
anjuran Syekh Datuk Kahfi agar Pangeran Walangsungsang dan Lara Santang
Naik Haji. Ternyata dalam masa Ibadah Haji di Makkah, Lara Santang
dipersunting oleh Maolana Sultan Mahmud disebut pula Syarif Abdullah
dari Mesir. Lara Santang setelah haji dikenal dengan nama Syarif
Mudaim. Dari pernikahannya dengan Syarif Abdullah, lahir putranya,
Syarif Hidayatullah pada 12 Mualid 1448 dikenal pula setelah wafat
dengan nama Sunan Gunung Jati. Dan putra kedua adalah Syarif Nurullah.
Walangsungsang
setelah haji, dikenal dengan nama Haji Abdullah Iman. Karena sebagai
Kuwu di Pakungwati, dikenal dengan nama Cakrabuana. Prestasi Cakrabuana
yang demikian menarik perhatian Sang Prabu Siliwangi, diberi gelar Sri
Mangana. Pengakuan Sang Prabu Siliwangi yang demikian ini, menjadikan
adik Walangsungsang atau Cakrabuana, yakni Raja Sangara masuk Islam dan
naik haji kemudian berubah nama menjadi Haji Mansur.
Untuk lebih
lengkapnya kisah islamisasi Dinasti Sang Prabu Siliwangi, dapat dibaca
pada Dr. H. Dadan Wildan M.Hum, Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan
Fakta.
Silsilah Prabu Siliwangi
Kembali ke masalah pokok
artikel saya di atas ini. Suatu artikel yang saya angkat dari karya Dr.
H. Dadan Wildan M.Hum. Bagi saya sejarah Prabu Siliwangi merupakan
belukar yang sukar saya pahami. Dari karya Dr. H. Dadan Wildan M.Hum
ada bagian sangat menarik, Carita Purwaka Caruban Nagari-CPCN karya
Pangeran Arya Cerbon 1720. Diangkat dari terjemahannya karya Pangeran
Sulendraningrat (1972), dan Drs. Atja (1986).
Prabu Siliwangi
seorang raja besar dari Pakuan Pajajaran. Putra dari Prabu Anggalarang
dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Kraton Galuh. Pada
masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa. Diasuh oleh Ki
Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati.
Istri
pertama adalah Nyi Ambetkasih, putri dari Ki Gedengkasih. Istri kedua,
Nyai Subang Larang putri dari Ki Gedeng Tapa. Ketiga, Aciputih Putri
dari Ki Dampu Awang.
Selain itu, CPCN juga menuturkan silsilah
Prabu Siliwangi sebagai ke turunan ke-12 dari Maharaja Adimulia.
Selanjutnya bila diurut dari bawah ke atas, Prabu Siliwangi (12) adalah
putra dari (11) Prabu Anggalarang, (10) Prabu Mundingkati (9) Prabu
Banyakwangi (8) Banyaklarang (7) Prabu Susuk tunggal (6) Prabu
Wastukencana (5) Prabu Linggawesi (4) Prabu Linggahiyang (3) Sri Ratu
Purbasari (2) Prabu Ciungwanara (1) Maharaja Adimulia. Sudah menjadi
tradisi penulisan silsilah, hanya menuliskan urutan nama. Tidak
dituturkan peristiwa apa yang dihadapi pada zaman pelaku sejarah yang
menyangdang nama-nama tersebut. Kadang-kadang juga disebut makamnya di
mana.
Pengenalan Islam
Adapun Dinasti Prabu Siliwangi
yang masuk Islam adalah dari garis ibu, Subang Larang. Dapat dipastikan
dari Subang Larang ajaran Islam mulai dikenal oleh putra-putrinya.
Walaupun Subang Larang sebagai putri Ki Gedeng Taparaja Singapora
bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Namun Subang Larang adalah murid dari
Syekh Hasanuddin atau dikenal pula sebagai Syekh Kuro.
Adapun
putra pertama adalah Walangsungsang. Kedua, putri Nyai Larang Santang.
Ketiga, Raja Sangara. Tidak mungkin Subang Larang dengan bebas
membelajarkan ajaran Islam secara terbuka dalam lingkungan istana. Oleh
karena itu, Walangsungsang, mempelopori meninggalkan istana dan berguru
kepada Syekh Datuk Kahfi di Gunung Amparan Jati di Cirebon. Syekh Datuk
Kahfi dikenal pula dengan nama Syekh Nuruljati.
Dalam pengajian
dengan Syekh Nurjati, diwisuda dengan ditandai pergantian nama menjadi
Ki Somadullah. Kemudian membuka pedukuhan baru, Kebon Pesisir.
Kelanjutannya menikah dengan Nyai Kencana Larang putri Ki Gedeng Alang
Alang. Dari sini memperoleh gelar baru Ki Wirabumi.***
-Penulis adalah ahli sejarah. Sumber tulisan: http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/22/teropong/lainnya2.htm
Rakeyan
Mundinglaya Rakeyan Mundingwangi Rakeyan Munding Sari / SILIWANGI I
SILIWANGI II Mundingkawati / Rd. Samadullah Surawisesa SILIWANGI III
Mundinglayadikusumah Sri Paduka Maharaja Prabu Guru Gantangan Sang Sri
Sri Paduka Maharaja Prabu Guru Tumenggung Cakrabuana Wangsa Jaya Dewata
/ Dewata Prana Sang Prabu Guru Ratu Gopa Prana Sang Prabu
Walangsungsang Ki Ageng Pamanah Rasa / Dewata / Dalem Martasinga Sunan
Pagulingan / Kebo Anabrang ? Syekh Rachmat Syarif Kebo Kenongo /
Hidayatullah Sunan Rd. Kumetir / Layang Kumetir Gunung Jati I Ki Ageng
Pamanahan / Kebo Mundaran ?
Maung Koneng. sok disebat Lodaya, maung anu panggedena sadunya ayana di tanah Sunda. Hanjakal kiwari kantun ngaranna.
Hariwang nyawang Parahiyangan mangsa nu datang, dumareuda medar waruga Sunda nu tereh sirna, ngan ukur ceuk paribasa.
Risi ningali pangeusi nagri nu geus leungit pangaji jeung jati diri nu
sayakti. Dimana ayana adat Sunda? Kamana miangna budaya Sunda?
Dimana jeung kamana urang Sunda anu Nyunda di tatar Pasundan?
Sunda ngagagas rasa, rasa dulur saruntuy baraya sarunday, ngahijikeun rasa nu mibanda adat, budaya jeung basa Sunda,
anyam simpay masing pageuh, pikeun meungkeut ngarah raket, nu jauh dirangkul, nu anggang diteang,
ngawengku dulur sangkan akur ngabeungkeut deungeun sangkan tengtrem. Teu cuet kanu beureum teu ponteng kanu koneng,
sarta teu ngabogaan rasa punjul ti batur, loba ngatur henteu akur, kanu ripuh henteu wawuh pedah ngaku runtuy Ratu,
ka papada ngabeda-beda pedah rasa terah Raja, kacacah mah teu diarah kalah nitah jeung marentah, kalayan reujeung amarah,
mun teu digugu tangtu bendu, mun dipungpang kalah narajang.
Rempug jukung sauyunan ngarasa ti Pasundan, ngamumule babarengan ulah rek sawenang-wenang.
Paguron tong sieun kawon pamor lingkung seni ulah sieun kalindih pangarti, padepokan, paguyuban,
yayasan jeung pakumpulan naon bae nu ngarasa mibanda Sunda ngahempak
babarengan kalayan sabeungkeutan silih asah silih asuh.
Ngalatih
teu menta pamrih, ngabalajar teu menta dibayar. Ngatik ngadidik kanu
leutik, ngawarah ka para cacah. Teu talangke kana gawe malahan beuki
rancage,
ngahiji ngabdi ka nagri, sarerea bagerak ngarumat budaya
Sunda, sangkan Sunda dangiangan, nanjeurna komaraan, pamona anu
kasohor. Lain ukur catur tanpa bukur, estu nyata Sunda di pibanda ku
balarea.
Kacipta mangsa katukang lalakon anu kasorang
Dina lamunan kasawang rasa ciptaan ngalangkang
Kaulinan ti leuleutik dimimitian ku gatrik
Can cape terusna pecle
Geus bosen pecle terus ku baren
Atawa ngajakan gobag
Memeh lapar ulin gampar
Can ripuh ulin teh dampuh diselang ku babancakan
Bari reueuh dinu liuh sempal guyon tatarucingan
Hawar-hawar rampak sekar pupuh tembang na ditalar
Caang bulan narawangan lir ampir nandingan beurang
Langit teu aya panghalang estu plung plong mega lenglang
Matak betah keur ngabungbang
Disarengan ku tembang gogonjakan
Lisung halu diparangku
Dipirig ku ketuk tilu
Suka bungah sukan-sukan ngagondang jeung gogonjakan
Disambung kendang padungdung jeung tarompet nu neretet matak nyeredet kana hate
Kolot budak parenca silat
Jurus kelidna rarikat
Kokolot oge lalajo dibarengan ngadu bako
Ngobrol lain nu burahol
Cacahan na mawa atikan
Tukeur luang jeung pangalaman
Kiwari bati ngageuri. Harepan ukur lamunan teuteup kalangkung pinuh ku kahoncewangan.
Imut teu purun lir nyanding kacangcayaan. Carita Sunda nu mangsa katukang geus anggang biheung kadongkang
Karinding lawas teu nyanding
Pantun taya nu nuntun
Degung jeung calung kawas nu bingung
Kacapi ngarincik ceurik
Beluk kur bisa ngaheluk
Tarawangsa bati nalangsa
Tari srimpi ngan ukur panggih na ngimpi
Carita sunda ukur galecokna hate
Samar kajurug nangtung
Samar teuing rek balik deui
Siga tilar ku kamelang
Harepan hate asa pugag rek lumangsung
Tapi yakin dina diri karana widi ti Illahi, jati diri pasti ngabukti,
jati moal kasili ku junti, asal dirina ngahariji, nagri kudu di
pupusti, Sunda kudu dipibanda ku salarea.
Di Bandung Sunda teh nangtung
Di Cianjur Sunda teh ngahunyur
Di Tasik Sunda teh ngancik
Di Ciamis Sunda teh nungeulis
Majalengka Sundana moal langka
Sukabumi Sunda pasti
Di Bogor Sunda moal eleh pamor
Di Garut Sunda moal ngaluluwut
Karawang, Subang, Kuningan katut Sumedang Sunda terus patandang
Di Banten Sunda tetep nanjeur
Runtut raut sauyunan sareundeuk saigel, sabobot sapihanean, Amiiin!
Pangagung kudu jadi papayung pikeun rahayat nyalindung, pajabat kudu
bisa nyambat rahayat sangkan ngaronjat harkat martabat rahayatna tina
hirup nu malarat. Naha urang Sunda ngumara dinagarana sorangan? Cuang
cieung taya keur pakumaha, lieuk deungeun malik lain, lonkewang keur
neangan pamuntangan.
Wawakil diri dinagari, lain asli urang nagari, pajabat di nagara lain putra asal Sunda
Kamana satria-satria Sunda? Naha teu mampuh? Naha kasilih?
Pangagung anu didukung, lamun geus pada maranggung
Kalah siga nu adigung, dibarung tunggul di rarung
Teu panuju kanu ngadukung nafsuna kalah ngaberung
Tangtuna nu ngadukungna pundung
Inohong anu dirojong, mopohokeun garede bohong
Nu ngarojong ditarajong, tangtuna ge nu ngarojongna nonggong
Nu ngatur geuning ti batur, jiga arek ngaku dulur padahal resep susungkur
Nu marentah geuning semah, mimitina mah someah, padahal geuning sarakah
Ka pribumi nganggap runtah
Ratug jajantung, ngarasa kaduhung sagede gunung, peurih ati lir di
gerihan ku hinis, kasaha nya rek muntang? Kasaha neangan keur
panyaluuhan?
Gubernur pangkat nu luhur, salaku papayung agung, nu marentah rahayat sajawa barat, nyasatna sanagara Sunda.
Hatur rawuh pituturna, bagea parentahna, sasarengan aparatna katut
wakil rahayatna, pikeun ngaronjatkeun martabat rahayatna sangkan ulah
malarat, kalayan ngamumule nagarana di sarengan budayana tong hilap
adat jeung bahasana
Para bupati sing tigin kana jangji, ciri
pamingpin anu sayakti, karahayat ulah rek nganyenyeri, jangjina ulah
kur ngimpi, nagari kudu di pupusti sangkan pangeusina walagri. Walikota
nu boga pola, pikeun ngarumat budaya jeung bahasa katut senina sangkan
nagara ulah palastra, rahayat ngaronjat kahirupannana.
Ya
Allah Rabbul izzaati, welas asih anjeun pasti, mahlukna pasti dijaring
sareng di aping. Sumujud abdi ka Anjeun Nu Luhur Tur Maha Agung ibadah
sareng sumembah nyuprih barokah ijabah.
Panyawat Sunda nu
parah, panyakitna nu ngancik, warasna nu di seja, walagri nu dipamrih,
cageur bageur Sunda nu keur wales. Nanjeur deui nguniang jeung
dangiangan, amiin ya robbal ‘alamiin!

Macan Putih. Ceuk sakaol Prabu Siliwangi anu nuju anomna katelah Sang
Pamanahrasa, kagungan opat maung tutunggangan; anu bodas, anu koneng,
anu hideung, sareng anu hawuk.
Rebu panuhun laksa
kabingah tina pangrojong katut dukungan ti baraya sanagara Sunda nu
micinta Ki Sunda salawasna kalayan ngiring prihatin ku Ki Sunda wanci
kiwari, , pamugia kenging balesan ti Allah SWT.
CAG……………………..!!
Tasikmalaya, 19 April 2005
Ki Soekma Soenda

KALONG
Taluntik ku pikir,talaah ku rasa
Baca ku daria na raga jeung nyawa
Aji sing taliti tepi kana ati
Jati diri sing kapanggih
Sasakala naratas jalan
Nu rembet ku areuy, kahalang ku turiang
Tangkal nu maneuh, pinuh ku mangandeuh
Sirung teu kaur jangkung,balas ka rurug pangpung
Tunggul karimbunan kalakay,peuntas wahangan
Pepetetan kasered, teu kari nancebkeun akar
Hanjuang bahan rebutan,jadi dina tatangkalan
Manuk ngupuk nyusup na dapuran bitung, dadana beurat ku daluang
jangjangna bareuh ku careuh
Gajah reuneuh sidengdang na dahan pare, hese arek mependena
Singa nyembah ka peucang, ajag di hakan hayam.
Gunung ka tutup ku welit, eungap teu bisa engapan
Cai sagara ngocor ka pasir,sulit rek manggihan basisir
Di beulah kulon Nusa, aya petetan nu jadi ku Cireumis
Nu kaluar tina sela-sela panon nu nunggeulis
Jadi JATI pikeun cukang hamo mentas
Naratas sasakala jalan keur mamanis
Kalong nungguan waktu pikeun lumaku.
carita ciung wanaracarita ciung wanara teu jauh ti carita galuh ciamis….
Galuh mangrupakeun hiji karajaan Sunda di pulo Jawa, nu wilayahna antara walungan Citarum di beulah kulon sarta Cipamali di beulah wétan. Karajaan ieu mangrupakeun panerus Kendan, bawahan Tarumanagara.
Carita ngeunaan Galuh aya dina Carita Parahiyangan, naskah
Sunda nu dijieun kira abad ka-16. Dina éta naskah, carita ngeunaan
Galuh téh dimimitian ti mangsa Rahiyangta ri Medangjati nu ngarajaresi
salila lima welas taun. Salajengna, kakawasaan ieu diwariskeun ka
putrana di Galuh, Sang Wretikandayun.
Nalika Linggawarman, raja Tarumanagara nu ngawasa ti taun 666 M pupus (669), kakawasaan Tarumanagara ragrag ka Tarusbawa,
minantuna ti Sundapura, salah sahiji wilayah bawahan Tarumanagara. Ku
sabab Tarubawa mindahkeun kakawasaan Tarumanagara ka Sundapura, pihak
Galuh, dipingpin ku Wretikandayun (ngawasa ti taun 
612), milih ngadeg salaku karajaan mandiri. Anapon pikeun babagi wilayah, Galuh jeung Sunda sapuk ngajadikeun walungan Citarum salaku watesna.
[édit] Karajaan kembar
Wretikandayun boga tilu putra lalaki: Rahiyang Sempakwaja (jadi resiguru di Galunggung), Rahiyang Kidul (jadi resi di Denuh), jeung Rahiyang Mandiminyak. Sanggeus ngawasa Galuh salila salapan puluh taun (612-702), Wretikandayun disilih ku Rahiyang Mandiminyak, putrana anu bungsu, sabab dua lanceukna jadi resiguru.
Ti
Nay Pwahaci Rababu, Sempakwaja gaduh dua putra: Demunawan jeung
Purbasora. Alatan kagoda ku kageulisan dahuanana, Mandiminyak nepi ka
kaséréd kana lampah nirca, nu ngalahirkeun Séna (atawa Sang Salah).
Sedengkeun ti istrina, Déwi Parwati, putra Ratu Sima jeung Raja
Kartikeyasingha, Mandiminyak gaduh putra istri nu ngaranna Sannaha.
Sannaha jeung Séna ieu lajeng nikah, sarta gaduh putra nu dingaranan
Rakryan Jambri (atawa katelah Sanjaya).
Kakawasaan Galuh nu
diwariskeun ka Mandiminyak (702-709), lajeng diteruskeun ku Séna.
Kusabab ngarasa boga hak mahkota ti Sempakwaja, Demunawan jeung
Purbasora ngarebut kakawasaan Galuh ti Séna (taun 716). Alatan kausir,
Séna jeung kulawargana lajeung ngungsi ka Marapi di beulah wétan,
lajeng nikah ka Déwi Citrakirana, putra Sang Resi Padmahariwangsa, raja
Indraprahasta.
[édit] Kabupaten Galuh Ciamis, Kajayaan Jaman Kangjeng Prebu.
Bupati
Galuh anu kagenepwelas ieu teh komarana mancur, jenengan nyambuangkeun
wawangi arum, lantaran Kangjeng Prebu kagungan elmu linuhung, Bupati
munggaran anu tiasa ngaos aksara laten. Marentah adil palamarta, wedi
asih ka rahayat. Opatpuluhtujuh taun lamina Raden Aduipati Aria
Kusumadiningrat ngaheuyeuk dayeuh Galuh Ciamis (1839-1886)
Pamarentah
kolonial harita keur meujeuhna ngagederkeun Tanam Paksa tea. Saenyana
ari di tatar Priangan mah ti taun 1677 oge geus dilaksanakeun anu
disebut Preangerstelsel atawa sistim Priangan anu tumali jeung komoditi
kopi teh. Tepi ka ayeuna langgeng dina lagu jeung hariring, tembang nu
cipruk cimata, cenah geuning “Dengkleung dengdek, buah kopi
raranggeuyan. Ingkeun saderek, ulah rek dihareureuyan”, gambaran wanoja
anu sedih kapapanjangan lantaran ditinggalkeun ku panutan nu pancen
gawe tanam paksa. Tina Preangerstelsel, di lembur-lembur sejen
saterusna dimekarkeun jadi Culturstelsel. Tetela di Kabupaten Galuh mah
lain komoditi kopi wungkul anu dipaksa kudu diparelak ku rayat teh,
tapi oge nila. Proyek nila ieu pisan anu nimbulkeun insiden Van Pabst
nu ngabalukarkeun Bupati Imbanagara dirurud tina kalungguhanana teh.
Mimiti
Ngebon Kalapa. Tangtu bae Kangjeng Prebu bati sedih jeung prihatin
nyaksian rahayatna dipaksa kudu marelak kopi jeung nila, bari hasilna
dikunjalan ka nagara Walanda. Rahayat ukur kabagian kokioprot kesangna
wungkul, kabagian bubuh ripuhna, cul anak pamajikan jeung kulawarga,
sapopoena kudu ngagugulung kebon kopi jeung enteh. Tah, jaman tanam
paksa kopi ieu pisan lahirna kawih sedih Dengkleung Dengdek teh,
almarhum Kang Pepe Syafe’i R.A. nyarios ka MANGLE basa ngawangkong
salse di perkebunan Sineumbra pakidulan Bandung, jaman Administraturna
Max Salhuteru anu gede kamelang kana kahirupan seni budaya tradisional
Sunda. Pepe Syafe’I dipentes kudu maluruh sajarah lahirna kawih
dramatis dengkleung Dengdek ku Administraturna.
Kangjeng Prebu
ku anjeun nangis lebeting manah, teu tega nyaksian rahayat kasiksa ku
talajak pamarentah kolonial. Pikeun ngurangan bangbaluh rahayat,
sangkan sajeroning lakon gawe tanam paksa henteu tepi ka lieuk euweuh
ragap taya, enggal ngagederkeun pangwangunan, kayaning nyieun
solokan-solokan jeung bendungan, mun ayeuna mah solokan tersier jeung
sekunder katut dam-dam anu tohaga. Tepi ka ayeuna aya keneh solokan
Garawangi nu diwangun taun 1839, Cikatomas taun 1842, Tanjungmanggu nu
leuwih mashur disebut Nagawiru diwangun taun 1843 jeung solokan
Wangunreja 1862.
Saterusna Bupati anu beunghar ku elmu panemu
turta henteu tiasa kulem samemeh babakti ka rahayatna teh, muka lahan
pasawahan anyar jeung kebon kalapa di mana-mana. Malah pikeun
sosialisasi kalapa mah, unggal calon panganten lalaki mun seserahan
diwajibkeun mawa kitri (binih kalapa), anu saterusna kudu dipelak di
buruan imahna tempat panganten ngawalan rumah tangga.
Ti jaman
Kangjeng Prebu, perkebunan kalapa di Galuh Ciamis morontod jadi, kacida
suburna, produksi ngahunyud di saban lembur. Atuh teu kungsi lila oge
Ciamis sohor jadi gudang kalapa pangma’murna di Priangan wetan. Dugdeg
pabrik minyak kalapa diadegkeun ku para pangusaha, pangpangna Cina. Nu
pangsohorna Gwan Hien, ceuk urang Galuh mah Guanhin. Terus pabrik Haoe
Yen jeung pabrik di Pawarang anu sohor disebutna Olpado (Olvado). Tah,
Olpado mah musnah karagragan bom waktu Galuh dibombadir ku Walanda.
Guanhin oge kantun ngaran, sumawonna nu sejenna. Ka dieunakeun minyak
kalapa kadeseh ku minyak kalapa sawit jeung minyak goreng sejenna .
Sakola
Sunda. Ti taun 1853 Kangjeng Prebu linggihna di karaton Selagangga anu
dijieun tina kai Jati anu kuat. Lega lahan tempat karaton ngadeg legana
sahektar, aya empang anu laukna tingghudibeg, di antarana aya
babalongan aer mancur, turut sisina dipelakan kekembangan anu arendah.
Di bagian sejen karaton, aya kaputren, tempat para putri Bupati. Di
kompleks karaton oge aya masigit. Taun 1872 di kompleks karaton ieu
diwangun jambansari jeung pamakaman kulawarga Bupati. Kiduleun
pamakaman aya situ anu saterusna dikaramatkeun pisan, baheula mah taya
anu wani nyapirakeun, urang Galuh percaya cai situ ngandung hasiat
saperti anu dikotretkeun ku Kangjeng Prebu dina guguritanana, Jamban
tinakdir Yang Agung, caina tanba panyakit, amal jariah kaula, bupati
Galuh Ciamis, Aria Kusumahdiningrat, medali mas pajeng kuning.”
Nurutkeun
para menak Galuh jaman ayeuna mah, pangpangna rundayan Kangjeng Prebu,
jaman baheula mah ieu guguritan nu disusun dina pupuh Kinanti teh sok
dihariringkeun ku barudak sakola rayat. Sajaba ti wangunan keur
kapentingan kulawrga Bupati, Kangjeng Prebu oge ngageder ngawangun
gedong-gedong pamarentahan jeung sarana sejenna. Antara taun 1859 tepi
ka 1877 mah pangwangunan tatar Galuh taya ngasona. Mimiti diwangun
gedong kabupaten anu agreng, perenahna di gedong DPRD ayeuna, malik
ngaler. Terus gedong keur Asisten Residen, anu ayeuna jadi gedong
nagara atawa gedong kabupaten, sakaligus tempat lingguhna Bupati
sakulawarga. Wawangunan sejenna, tangsi militer, panjara, masjid agung,
gedong keur kontrolir jeung kantor telepun.
Luar biasana
Kangjeng Prebu, taya sarupa oge sarana kapentingan masarakat anu
kaluli-luli atawa anu anjeunna lali. Pendidikan dinomer hijikeun ku
Bupati anu maher basa Perancis teh. Pikeun pendidikan para putrana
jeung kadang kulawarga Bupati, ngahaja mayar guru Walanda, J.A.Uikens
jeung J. Bl;andergroen ka kabupaten, pancenna ngajar maca jeung nyarita
ku basa Walanda. Taun 1862 Kangjeng Dalem ngadegkeun Sakola Sunda. Taun
1874 Sakola Sunda anu kadua ngadeg di Kawali. Ieu teh sakola munggaran
di Tatar Sunda. Dina enggoning ngamekarkeun agama Islam, Kangjeng Prebu
kagungan jurus-jurus nu wijaksana pisan. Pangpangna dina enggoning
ngaleunguitkeun kapercayaan sabagian masarakat anu masih keneh
nyarimpen sesembahan mangrupa arca batu anu jangkungna satangtung
manusa. Kangjeng Prebu maranti sok ngayakeun silaturahmi jeung
pangaosan, ngahaja ngeprik masarakat.
Tah, dina waktu ririungan
saperti kieu anjeunna umajak ka rahayatna supaya rahayat saban-saban
arek ka pangaosan jeung ririungan, marawa arca anu aya di imahna
masing-masing . Urang hijikeun jeung anu kaula da kaula oge boga,
dawuhna teh. Rayat anu alajrih, satuhu tur kumereb ka pangawulaan teh,
barungaheun we dititah marawa arca teh. Jalujur ngaku di imahna aya
arca. Atuh teu kungsi lila oge di imah-imah rayat teh geus teu aya deui
arca anu disimpen dimumule. Masarakat ayeuna mah bener-bener aribadahna
jeung teu kendat muji kaagungan Allah. Islam mencar mekar satatar
Galuh. Ari arca mah saterusna dibrugbrugkeun we di Jambansari,
sakurilingna dipelakan tangkal waregu, jadi karimbunan. Eta sababna
tepi ka ayeuna loba arca di pamakaman Kangjeng Prebu di Selagangga tea.
Kangeng
Prebu teh Bupati munggaran di Tatar Sunda anu tiasa maca aksara laten,
sajaba ti kitu, elmu kabatinanana luhur. Ceuk saujaring carita anu
mekar di kalangan masarakat Galuh Ciamis, Kangjeng Prebu oge ngawasa
mahluk gaib anu sohor disebutna ONOM di Ciamis mah. Taun 1861 jalan
caturkeun kareta api rek dibuka pikeun nunjang lancarna patalimarga, ti
Tasikmalaya ka Manonjaya, Cimaragas, Banjar terus bangblas ka
Jogjakarta. Kangjeng Prebu enggal ngadugikeun panuhun, supaya jalan
kareta api teh liwat ka kota Galuh puseur dayeuh kabupaten, ulah liwat
cimaragas- Manonjaya. Waragadna memang jadi gede sabab eyeuna mah kudu
mnyieun jambatan panjang lebah Cirahong jeung Karangpucung. Tapi ahirna
Walanda eleh deet, panuhun Kangjeng Prebu ditarima. Najan setatsionna
meunang nyieun Walanda teh ayeuna narikolot, tapi Ciamis diliwatan
kareta api, di antarana kareta api Galuh. Taun 1886 Kangjeng Prebu
lengser kaprabon, kalungguhanana diteraskeun ku putrana nu sohor
jenenganana Raden Adipati Aria Kusumasubrata.
Tapi sanaos
parantos pangsiun, Kangjeng Prebu teu ngaso ucang-ucang dina korsi
goyang. Anjeunna masih keneh teras bebenah jeung ngawangun Galuh
Ciamis. Dina jamanna keneh, Undang-undang Agraria mimiti dipake,
peresisna taun 1870. Nya ti harita investor arasup, henteu risi
ngaluarkeun modal gede keur muka usaha-usaha perkebunan pangpangna.
Kulantaran kitu, di Galuh Ciamis loba perkebunan sewasta, di antarana
Lemah Neundeut, Bangkelung, Gunung Bitung, Panawangan, Damarcaang jeung
Sindangrasa. Taun 1915 Kabupaten Galuh sacara resmi kaereh ka
Karsidenan Priangan, sacara resmi disebutna jadi Kabupaten Ciamis. 1
Januari 1926 Jawa dibagi jadi tilu propinsi, Jabar, Jateng, Jatim. Jawa
Barat dipenggel jadi lima karsidenan, 18 Kabupaten jeung genep
kotapraja. Ciamis saterusna kaereh ka Karsidenan Priangan Timur.
Saenyana di lokasi karaton Selagangga oge Kangjeng Prebu teh ngadamel
masigit agreng anu dipercayakeun pikeun ngurus katut ngahirupkeunana ka
Haji Abdul Karim. Keur kamekaran agama Islam, Bupati Galuh anu masagi
dina elmuna teh, marentahkeun ka para Kapala Desa suaya di tiap desa
aya masigit, sajaba ti keur ibadah sacara umum, oge keur tempat barudak
jeung nonoman diajar ngaji jeung elmu kaagamaan. Cindekna ngawangun
mental spiritual masarakat. Masdjid Selagangga teh kacida kaimpunganana
ku para nonoman.
Tapi ayeuna mah ngan kantun makam kulawarga
jeung Jambansari anu ngan kari sacangkewok, situ nu perenahna beh kulon
mah geus taya tapak-tapakna acan, da baheula mah dua situ teh, beulah
wetan jeung beulah kulon. Ayeuna geus robah jadi lembur. Baheulana mah
tanah beulah kulon teh kagungan para putra sareng putu Snouck
Hurgronye, beulah wetanna tapel wates jeung Jambansari Ayeuna jadi
lembur. Pamakaman Kangjeng Prebu mah tepi ka ayeuna diurus dimumule
jeung dipualasara ku Yayasan nu dipupuhuan ku Toyo Djayakusuma. Ka
tukang-tukang ngalaman ngalanglayung kurang urus lantaran kurang
waragad. Jambansari meh ilang sari. Kaemper-emper ka Jakarta ka
kulawarga Mentri PU (harita) Ir.Radinal Muchtar. Nya ku kulawarga
Radinal Muchtar dibebenah diomean dipasieup deui dijungjungkeun
komarana. Naha Radinal, kapan anjeunna teh putra Minang ? Memang leres
Ir.Radinal putra minang, tapi garwana mah terahing menak Galuh Ciamis,
rundayan Kangjeng Prebu. Jadi, ngaraos ngiring tanggel waler geusan
mulasara, ngamumule pamakaman jeung komplek Jambansari anu ku rayat
Galuh kacida dimulyakeunana. Aya anu rada ngagasruk kana mamaras rasa
urang Galuh Ciamis, pangpangna anu darumuk di Jalan Selagangga,
sabudeureun komplek pamakaman jeung Jambansari, alatan Jalan Selagangga
diganti jadi Jalan KHA.Dahlan ngalap kana jenengan inohong Nahdatul
Ulama. Najan kitu urang Galuh mah pageuh we nyarebutna Selagangga,
sabab di dieu teh aya patilasan Kangjeng Prebu . Malah ayeuna sabada
Ciamis ganti bupati, putra Panjalu anu diharepkeun adil palamarta wijak
tur toweksa ka rahayatna. Bari tetep luhur ngahormat KHA.Dahlan, kacida
diharepkeunana, Bupati anyar eungeuh kana kaluhuran sajarah Galuh
Ciamisna. Bupati anyar dipentes gawe mulya mulangkeun ngaran jalan KHA
Dahlan jadi Jalan SELAGANGGA deui. Sabab ieu jalan ngandung sajarah
penting. Nya di dieu baheula mimiti ngadegna karaton Galuh, di dieu
Kangjeng Prebu linggihna, ti dieu anjeunna ngalelemah dayeuh Galuh
Ciamis, ti dieu oge kawijakan-kawijakan lungsur, jeung di dieu wapatna
Bupati Ciamis anu pangkongasna beunghar ku elmu panemu, boh lahir boh
batin, turta pinter meakeun batur teh. Dipendemna oge di pamakaman
Sirnayasa (Jambansari) Selagangga. Asa teu aya alesan nu bisa ditarima
upama Jalan Selagangga kudu diganti
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/su/timeline/c93cdc6acb9b807cba3d4f9b06bcced0.png
Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
(Dialihkan dari Kerajaan Sunda)
Langsung ke: navigasi, cari
Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
http://id.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png
Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh adalah dua kerajaan yang merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanagara. Dalam catatan perjalanan Tome Pires (1513), disebutkan bahwa ibukota kerajaan (Dayo, dari bahasa Sunda dayeuh, kota) Kerajaan Sunda terletak dua hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa yang terletak di muara Sungai Ciliwung. Keterangan mengenai keberadaan kedua kerajaan ini juga terdapat pada beberapa prasasti. Prasasti di Bogor banyak bercerita tentang Kerajaan Sunda sebagai pecahan Tarumanagara, sedangkan prasasti di daerahSukabumi bercerita tentang keadaan Kerajaan Sunda sampai dengan masa Sri Jayabupati.
Daftar isi
//
[sunting] Berdirinya kerajaan Sunda dan Galuh
[sunting] Pembagian Tarumanagara
Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa, di tahun 669 M menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman rajaTarumanagara yang terakhir. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di purasaba
(ibukota) Sundapura. Dalam tahun 670 M, ia mengganti nama Tarumanagara
menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh
Wretikandayun, pendiri Kerajaan Galuh dan masih keluarga kerajaan
Tarumanegara, untuk memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa.
Dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah,
Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara
dipecah dua. Dukungan ini dapat terjadi karena putera mahkota Galuh
bernama Mandiminyak, berjodoh dengan Parwati puteri 
Maharani Shima
dari Kalingga. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara,
Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Di tahun 670 M, wilayah Tarumanagara
dipecah menjadi dua kerajaan; yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh
dengan 
Sungai Citarum sebagai batasnya.
[sunting] Lokasi ibukota Sunda
Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibukota kerajaan yang baru di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan.[1] Dalam Carita Parahiyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelarnya:Tohaan di Sunda (Raja Sunda). Ia menjadi cakal-bakal raja-raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 M.
Sunda sebagai nama kerajaan tercatat dalam dua buah prasasti batu yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi.
Kehadiran Prasasti Jayabupati di daerah Cibadak sempat membangkitkan
dugaan bahwa Ibukota Kerajaan Sunda terletak di daerah itu. Namun
dugaan itu tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah lainnya. Isi
prasasti hanya menyebutkan larangan menangkap ikan pada bagian 
Sungai Cicatih
yang termasuk kawasan Kabuyutan Sanghiyang Tapak. Sama halnya dengan
kehadiran batu bertulis Purnawarman di Pasir Muara dan Pasir Koleangkak
yang tidak menunjukkan letak ibukota Tarumanagara.
[sunting] Keterlibatan Kalingga
Karena
putera mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putera
mahkota (bernama Tejakancana) diangkat sebagai anak dan ahli waris
kerajaan. Suami puteri ini adalah cicit Wretikandayun bernama Rakeyan
Jamri, yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa menjadi Raja Sunda
ke-2. Sebagai penguasa Kerajaan Sunda ia dikenal dengan nama Prabu
Harisdarma dan setelah menguasai Kerajaan Galuh dikenal dengan nama
Sanjaya.
Sebagai ahli waris Kalingga, Sanjaya kemudian juga menjadi penguasa Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram (Mataram Kuno)
dalam tahun 732 M. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada
puteranya dari Tejakencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakeyan
Panaraban. Ia adalah kakak seayah 
Rakai Panangkaran, putera Sanjaya dari Sudiwara puteri Dewasinga Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara.
[sunting] Prasasti Jayabupati
[sunting] Isi prasasti
Telah
diungkapkan di awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat pula
dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti ini terdiri
atas 40 baris sehingga memerlukan empat (4) buah batu untuk
menuliskannya. Keempat batu bertulis itu ditemukan pada aliran 
Sungai Cicatih di daerah Cibadak, Sukabumi.
Tiga ditemukan di dekat Kampung Bantar Muncang, sebuah ditemukan di
dekat Kampung Pangcalikan. Keunikan prasasti ini adalah disusun dalam
huruf dan 
bahasa Jawa Kuno.
Keempat prasasti itu sekarang disimpan di Museum Pusat dengan nomor
kode D 73 (dari Cicatih), D 96, D 97 dan D 98. Isi ketiga batu pertama
(menurut Pleyte):
D 73 :
//O// Swasti
shakawarsatita 952 karttikamasa tithi dwadashi shuklapa-ksa. ha. ka.
ra. wara tambir. iri- ka diwasha nira prahajyan sunda ma-haraja shri
jayabhupati jayamana- hen wisnumurtti samarawijaya
shaka-labhuwanamandaleswaranindita harogowardhana wikra-mottunggadewa,
ma-
D 96 :
gaway tepek i purwa
sanghyang tapak ginaway denira shri jayabhupati prahajyan sunda. mwang
tan hanani baryya baryya shila. irikang lwah tan pangalapa ikan sesini
lwah. Makahingan sanghyang tapak wates kapujan i hulu, i sor makahingan
ia sanghyang tapak wates kapujan i wungkalagong kalih matangyan
pinagawayaken pra-sasti pagepageh. mangmang sapatha.
D 97 :
sumpah denira prahajyan sunda. lwirnya nihan.
Terjemahan isi prasasti, adalah sebagai berikut:
Selamat.
Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang, hari
Hariang, Kaliwon, Ahad, Wuku Tambir. Inilah saat Raja Sunda Maharaja
Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya
Sakalabuwanamandaleswaranindita Haro Gowardhana Wikramottunggadewa,
membuat tanda di sebelah timur Sanghiyang Tapak. Dibuat oleh Sri
Jayabupati Raja Sunda. Dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini. Di
sungai ini jangan (ada yang) menangkap ikan di sebelah sini sungai
dalam batas daerah pemujaan Sanghyang Tapak sebelah hulu. Di sebelah
hilir dalam batas daerah pemujaan Sanghyang Tapak pada dua batang pohon
besar. Maka dibuatlah prasasti (maklumat) yang dikukuhkan dengan Sumpah.
Sumpah
yang diucapkan oleh Raja Sunda lengkapnya tertera pada prasasti keempat
(D 98). Terdiri dari 20 baris, intinya menyeru semua kekuatan gaib di
dunia dan disurga agar ikut melindungi keputusan raja. Siapapun yang
menyalahi ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua
kekuatan itu agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup
darahnya, memberantakkan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu
ditutup dengan kalimat seruan, I wruhhanta kamung hyang kabeh(ketahuilah olehmu parahiyang semuanya).
[sunting] Tanggal prasasti
Tanggal
pembuatan Prasasti Jayabupati bertepatan dengan 11 Oktober 1030.
Menurut Pustaka Nusantara, Parwa III sarga 1, Sri Jayabupati memerintah
selama 12 tahun (952 - 964) saka (1030 -1042 M). Isi prasasti itu dalam
segala hal menunjukkan corak 
Jawa Timur.
Tidak hanya huruf, bahasa dan gaya, melainkan juga gelar raja yang
mirip dengan gelar raja di lingkungan Keraton Darmawangsa. Tokoh Sri
Jayabupati dalam Carita Parahiyangan disebut dengan nama Prabu Detya
Maharaja. Ia adalah raja Sunda ke-20 setalah Maharaja Tarusbawa.
[sunting] Penyebab perpecahan
Telah
diungkapkan sebelumnya, bahwa Kerajaan Sunda adalah pecahan
Tarumanagara. Peristiwa itu terjadi tahun 670 M. Hal ini sejalan dengan
sumber berita 
Tiongkok
yang menyebutkan bahwa utusan Tarumanagara yang terakhir mengunjungi
negeri itu terjadi tahun 669 M. Tarusbawa memang mengirimkan utusan
yang memberitahukan penobatannya kepada Kaisar Tiongkok dalam tahun 669
M. Ia sendiri dinobatkan pada tanggal 9 bagian-terang bulan Jesta tahun
591 Saka, kira-kira bertepatan dengan tanggal 18 Mei 669 M.
[sunting] Sanna dan Purbasora
Tarusbawa
adalah sahabat baik Bratasenawa alis Sena (709 - 716 M), Raja Galuh
ketiga. Tokoh ini juga dikenal dengan Sanna, yaitu raja dalam Prasasti
Canggal (732 M), sekaligus paman dari 
Sanjaya.
Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya
menjadi menantunya. Bratasenawa alias Sanna atau Sena digulingkan dari
tahta Galuh oleh Purbasora dalam tahun 716 M. Purbasora adalah cucu
Wretikandayun dari putera sulungnya, Batara Danghyang Guru Sempakwaja,
pendiri kerajaan Galunggung. Sedangkan Sena adalah cucu Wretikandayun
dari putera bungsunya, Mandiminyak, raja Galuh kedua (702-709 M).
Sebenarnya
Purbasora dan Sena adalah saudara satu ibu karena hubungan gelap antara
Mandiminyak dengan istri Sempakwaja. Tokoh Sempakwaja tidak dapat
menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja Galuh karena ompong.
Sementara, seorang raja tak boleh memiliki cacat jasmani. Karena
itulah, adiknya yang bungsu yang mewarisi tahta Galuh dari
Wretikandayun. Tapi, putera Sempakwaja merasa tetap berhak atas tahta
Galuh. Lagipula asal-usul Raja Sena yang kurang baik telah menambah
hasrat Purbasora untuk merebut tahta Galuh dari Sena.
Dengan bantuan pasukan dari mertuanya, Raja Indraprahasta, sebuah kerajaan di daerah Cirebon sekarang, Purbasora melancarkan perebutan tahta Galuh. Sena akhirnya melarikan diri ke Kalingga, ke kerajaan nenek isterinya, Maharani Shima.
[sunting] Sanjaya dan Balangantrang
Sanjaya,
anak Sannaha saudara perempuan Sena, berniat menuntut balas terhadap
keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa, sahabat
Sena. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah
atas nama isterinya.
Sebelum itu ia telah menyiapkan pasukan
khusus di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal, yang juga
sahabat baik Sena. Pasukan khusus ini langsung dipimpin Sanjaya,
sedangkan pasukan Sunda dipimpin Patih Anggada. Serangan dilakukan
malam hari dengan diam-diam dan mendadak. Seluruh keluarga Purbasora
gugur. Yang berhasil meloloskan diri hanyalah menantu Purbasora, yang
menjadi Patih Galuh, bersama segelintir pasukan.
Patih itu
bernama Bimaraksa yang lebih dikenal dengan Ki Balangantrang karena ia
merangkap sebagai senapati kerajaan. Balangantrang ini juga cucu
Wretikandayun dari putera kedua bernama Resi Guru Jantaka atau Rahyang
Kidul, yang tak bisa menggantikan Wretikandayun karena menderita
“kemir” atau hernia. Balangantrang bersembunyi di kampung Gègèr Sunten
dan dengan diam-diam menghimpun kekuatan anti Sanjaya. Ia mendapat
dukungan dari raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa laskar
Indraprahasta, setelah kerajaan itu juga dilumatkan oleh Sanjaya
sebagai pembalasan karena dulu membantu Purbasora menjatuhkan Sena.
Sanjaya
mendapat pesan dari Sena, bahwa kecuali Purbasora, anggota keluarga
Keraton Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri tidak
berhasrat menjadi penguasa Galuh. Ia melalukan penyerangan hanya untuk
menghapus dendam ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Purbasora, ia
segera menghubungi uwaknya, Sempakwaja, di Galunggung dan meminta
beliau agar Demunawan, adik Purbasora, direstui menjadi penguasa Galuh.
Akan tetapi Sempakwaja menolak permohonan itu karena takut kalau-kalau
hal tersebut merupakan muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan.
Sanjaya
sendiri tidak bisa menghubungi Balangantrang karena ia tak mengetahui
keberadaannya. Akhirnya Sanjaya terpaksa mengambil hak untuk dinobatkan
sebagai Raja Galuh. Ia menyadari bahwa kehadirannya di Galuh kurang
disenangi. Selain itu sebagai Raja Sunda ia sendiri harus berkedudukan
di Pakuan. Untuk pimpinan pemerintahan di Galuh ia mengangkat Premana
Dikusuma, cucu Purbasora. Premana Dikusuma saat itu berkedudukan
sebagai raja daerah. Dalam usia 43 tahun (lahir tahun 683 M), ia telah
dikenal sebagai raja resi karena ketekunannya mendalami agama dan
bertapa sejak muda. Ia dijuluki Bagawat Sajalajaya.
[sunting] Premana, Pangreyep dan Tamperan
Penunjukkan
Premana oleh Sanjaya cukup beralasan karena ia cucu Purbasora. Selain
itu, isterinya, Naganingrum, adalah anak Ki Balangantrang. Jadi suami
istri itu mewakili keturunan Sempakwaja dan Jantaka, putera pertama dan
kedua Wretikandayun.
Pasangan Premana dan Naganingrum sendiri
memiliki putera bernama Surotama alias Manarah (lahir 718 M, jadi ia
baru berusia 5 tahun ketika Sanjaya menyerang Galuh). Surotama atau
Manarah dikenal dalam literatur Sunda klasik sebagai Ciung Wanara.
Kelak di kemudian hari, Ki Bimaraksa alias Ki Balangantrang, buyut dari
ibunya, yang akan mengurai kisah sedih yang menimpa keluarga leluhurnya
dan sekaligus menyiapkan Manarah untuk melakukan pembalasan.
Untuk
mengikat kesetiaan Premana Dikusumah terhadap pemerintahan pusat di
Pakuan, Sanjaya menjodohkan Raja Galuh ini dengan Dewi Pangrenyep,
puteri Anggada, Patih Sunda. Selain itu Sanjaya menunjuk puteranya,
Tamperan, sebagai Patih Galuh sekaligus memimpin “garnizun” Sunda di
ibukota Galuh.
Premana Dikusumah menerima kedudukan Raja Galuh
karena terpaksa keadaan. Ia tidak berani menolak karena Sanjaya
memiliki sifat seperti Purnawarman, baik hati terhadap raja bawahan
yang setia kepadanya dan sekaligus tak mengenal ampun terhadap
musuh-musuhnya. Penolakan Sempakwaja dan Demunawan masih bisa diterima
oleh Sanjaya karena mereka tergolong angkatan tua yang harus
dihormatinya.
Kedudukan Premana serba sulit, ia sebagai Raja
Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda yang berarti harus tunduk kepada
Sanjaya yang telah membunuh kakeknya. Karena kemelut seperti itu, maka
ia lebih memilih meninggalkan istana untuk bertapa di dekat perbatasan
Sunda sebelah timur Citarum dan sekaligus juga meninggalkan istrinya,
Pangrenyep. Urusan pemerintahan diserahkannya kepada Tamperan, Patih
Galuh yang sekaligus menjadi “mata dan telinga” Sanjaya. Tamperan
mewarisi watak buyutnya, Mandiminyak yang senang membuat skandal. Ia
terlibat skandal dengan Pangrenyep, istri Premana, dan membuahkan
kelahiran Kamarasa alias Banga (723 M).
Skandal itu terjadi
karena beberapa alasan, pertama Pangrenyep pengantin baru berusia 19
tahun dan kemudian ditinggal suami bertapa; kedua keduanya berusia
sebaya dan telah berkenalan sejak lama di Keraton Pakuan dan sama-sama
cicit Maharaja Tarusbawa; ketiga mereka sama-sama merasakan derita
batin karena kehadirannya sebagai orang Sunda di Galuh kurang disenangi.
Untuk
menghapus jejak Tamperan mengupah seseorang membunuh Premana dan
sekaligus diikuti pasukan lainnya sehingga pembunuh Premana pun dibunuh
pula. Semua kejadian ini rupanya tercium oleh senapati tua Ki
Balangantrang.
[sunting] Tamperan sebagai raja
Dalam tahun 732 M Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Mataram
dari orangtuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia
mengatur pembagian kekuasaan antara puteranya, Tamperan, dan Resi Guru
Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan
Kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan,
putera bungsu Sempakwaja.
Demikianlah Tamperan menjadi penguasa
Sunda-Galuh melanjutkan kedudukan ayahnya dari tahun 732 - 739 M.
Sementara itu Manarah alias Ciung Wanara secara diam-diam menyiapkan
rencana perebutan tahta Galuh dengan bimbingan buyutnya, Ki
Balangantrang, di Geger Sunten. Rupanya Tamperan lalai mengawasi anak
tirinya ini yang ia perlakukan seperti anak sendiri.
Sesuai
dengan rencana Balangantrang, penyerbuan ke Galuh dilakukan siang hari
bertepatan dengan pesta sabung ayam. Semua pembesar kerajaan hadir,
termasuk Banga. Manarah bersama anggota pasukannya hadir dalam
gelanggang sebagai penyabung ayam. Balangantrang memimpin pasukan Geger
Sunten menyerang keraton.
Kudeta itu berhasil dalam waktu
singkat seperti peristiwa tahun 723 ketika Manarah berhasil menguasai
Galuh dalam tempo satu malam. Raja dan permaisuri Pangrenyep termasuk
Banga dapat ditawan di gelanggang sabung ayam. Banga kemudian dibiarkan
bebas. Pada malam harinya ia berhasil membebaskan Tamperan dan
Pangrenyep dari tahanan.
Akan tetapi hal itu diketahui oleh
pasukan pengawal yang segera memberitahukannya kepada Manarah.
Terjadilah pertarungan antara Banga dan Manarah yang berakhir dengan
kekalahan Banga. Sementara itu pasukan yang mengejar raja dan
permaisuri melepaskan panah-panahnya di dalam kegelapan sehingga
menewaskan Tamperan dan Pangrenyep.
[sunting] Manarah dan Banga
Berita kematian Tamperan didengar oleh Sanjaya yang ketika itu memerintah di Mataram (Jawa Tengah),
yang kemudian dengan pasukan besar menyerang purasaba Galuh. Namun
Manarah telah menduga itu sehingga ia telah menyiapkan pasukan yang
juga didukung oleh sisa-sisa pasukan Indraprahasta yang ketika itu
sudah berubah nama menjadi Wanagiri, dan raja-raja di daerah Kuningan
yang pernah dipecundangi Sanjaya.
Perang besar sesama keturunan
Wretikandayun itu akhirnya bisa dilerai oleh Raja Resi Demunawan (lahir
646 M, ketika itu berusia 93 tahun). Dalam perundingan di keraton Galuh
dicapai kesepakatan: Galuh diserahkan kepada Manarah dan Sunda kepada
Banga. Demikianlah lewat perjanjian Galuh tahun 739 ini, Sunda dan
Galuh yang selama periode 723 - 739 berada dalam satu kekuasan terpecah
kembali. Dalam perjanjian itu ditetapkan pula bahwa Banga menjadi raja
bawahan. Meski Banga kurang senang, tetapi ia menerima kedudukan itu.
Ia sendiri merasa bahwa ia bisa tetap hidup atas kebaikan hati Manarah.
Untuk
memperteguh perjanjian, Manarah dan Banga dijodohkan dengan kedua cicit
Demunawan. Manarah sebagai penguasa Galuh bergelar Prabu Jayaprakosa
Mandaleswara Salakabuana memperistri Kancanawangi. Banga sebagai Raja
Sunda bergelar Prabu Kretabuana Yasawiguna Aji Mulya dan berjodoh
dengan Kancanasari, adik Kancanawangi.
[sunting] Keturunan Sunda dan Galuh selanjutnya
Naskah
tua dari kabuyutan Ciburuy, Bayongbong, Garut, yang ditulis pada abad
ke-13 atau ke-14 memberitakan bahwa Rakeyan Banga pernah membangun
parit Pakuan. Hal ini dilakukannya sebagai persiapan untuk mengukuhkan
diri sebagai raja yang merdeka. Ia berjuang 20 tahun sebelum berhasil
menjadi penguasa yang diakui di sebelah barat Citarum dan lepas dari
kedudukan sebagai raja bawahan Galuh. Ia memerintah 27 tahun lamanya
(739-766).
Manarah, dengan gelar Prabu Suratama atau Prabu
Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuwana, dikaruniai umur panjang dan
memerintah di Galuh antara tahun 739-783.
[2] Dalam tahun 783 ia melakukan manurajasuniya,
yaitu mengundurkan diri dari tahta kerajaan untuk melakukan tapa sampai
akhir hayat. Ia baru wafat tahun 798 dalam usia 80 tahun.
Dalam
naskah-naskah babad, posisi Manarah dan Banga ini sering dikacaukan.
Tidak saja dalam hal usia, di mana Banga dianggap lebih tua, tapi juga
dalam penempatan mereka sebagai raja. Dalam naskah-naskah tua, silsilah
raja-raja Pakuan selalu dimulai dengan tokoh Banga. Kekacauan silsilah
dan penempatan posisi itu mulai tampak dalam naskah Carita Waruga Guru,
yang ditulis pada pertengahan abad ke-18. Kekeliruan paling menyolok
dalam babad ialah kisah Banga yang dianggap sebagai pendiri kerajaan
Majapahit. Padahal, Majapahit baru didirikan Raden Wijaya dalam tahun 1293, 527 tahun setelah Banga wafat.
Keturunan
Manarah putus hanya sampai cicitnya yang bernama Prabulinggabumi (813 -
852). Tahta Galuh diserahkan kepada suami adiknya yaitu Rakeyan Wuwus
alias Prabu Gajah Kulon (819 - 891), cicit Banga yang menjadi Raja
Sunda ke-8 (dihitung dari Tarusbawa). Sejak tahun 852, kedua kerajaan
pecahan Tarumanagara itu diperintah oleh keturunan Banga; sebagai
akibat perkawinan di antara para kerabat keraton Sunda, Galuh, dan
Kuningan (Saunggalah).
[sunting] Hubungan Sunda-Galuh dan Sriwijaya
Sri
Jayabupati yang prasastinya telah dibicarakan di muka adalah Raja Sunda
yang ke-20. Ia putra Sanghiyang Ageng (1019 - 1030 M). Ibunya seorang
puteri 
Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja Wurawuri. Adapun permaisuri Sri Jayabupati adalah puteri dari Dharmawangsa, raja Kerajaan Medang, dan adik Dewi Laksmi isteri Airlangga.
Karena pernikahan tersebut Jayabupati mendapat anugerah gelar dari
mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam
prasasti Cibadak.
Raja Sri Jayabupati pernah mengalami peristiwa
tragis. Dalam kedudukannya sebagai Putera Mahkota Sunda keturunan
Sriwijaya dan menantu Dharmawangsa, ia harus menyaksikan permusuhan
yang makin menjadi-jadi antara Sriwijaya dengan mertuanya,
Dharmawangsa. Pada puncak krisis ia hanya menjadi penonton dan terpaksa
tinggal diam dalam kekecewaan karena harus “menyaksikan” Dharmawangsa
diserang dan dibinasakan oleh Raja Wurawuri atas dukungan 
Sriwijaya.
Ia diberi tahu akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan
tetapi ia dan ayahnya diancam agar bersikap netral dalam hal ini.
Serangan Wurawuri yang dalam Prasasti Calcutta (disimpan di sana)
disebut pralaya itu terjadi tahun 1019 M.
[sunting] Daftar raja-raja Sunda-Galuh
[sunting] Raja-raja Sunda sampai Sri Jayabupati
Di bawah ini adalah urutan raja-raja Sunda sampai Sri Jayabupati, yang berjumlah 20 orang :
Raja-raja Sunda sampai Sri Jayabupati
No
Raja
Masa pemerintahan
Keterangan
1
Maharaja Tarusbawa

2
Sanjaya Harisdarma
cucu-menantu no. 1
3
Tamperan Barmawijaya

4
Rakeyan Banga

5
Rakeyan Medang Prabu Hulukujang

6
Prabu Gilingwesi
menantu no. 5
7
Pucukbumi Darmeswara
menantu no. 6
8
Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus

9
Prabu Darmaraksa
adik-ipar no. 8
10
Windusakti Prabu Dewageng

11
Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi

12
Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa
menantu no. 11
13
Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa

14
Limbur Kancana
anak no. 11
15
Prabu Munding Ganawirya

16
Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung

17
Prabu Brajawisesa

18
Prabu Dewa Sanghyang

19
Prabu Sanghyang Ageng

20
Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati

Catatan: Kecuali Tarusbawa (no. 1), Banga (no. 4), dan Darmeswara (no. 7) yang hanya berkuasa di kawasan sebelah barat Sungai Citarum, raja-raja yang lainnya berkuasa di Sunda dan Galuh.
[sunting] Raja-raja Galuh sampai Prabu Gajah Kulon
Di bawah ini adalah urutan raja-raja Galuh sampai Prabu Gajah Kulon, yang berjumlah 13 orang :
Raja-raja Galuh sampai Prabu Gajah Kulon
No
Raja
Masa pemerintahan
Keterangan
1
Wretikandayun

2
Rahyang Mandiminyak

3
Rahyang Bratasenawa

4
Rahyang Purbasora
sepupu no. 3
5
Sanjaya Harisdarma
anak no. 3
6
Adimulya Premana Dikusuma
cucu no. 4
7
Tamperan Barmawijaya
anak no. 5
8
Manarah
anak no. 6
9
Guruminda Sang Minisri
menantu no. 8
10
Prabhu Kretayasa Dewakusalesywara Sang Triwulan

11
Sang Walengan

12
Prabu Linggabumi

13
Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus
ipar no. 12
Catatan: Sanjaya
Harisdarma (no. 5) dan Tamperan Barmawijaya (no. 7) sempat berkuasa di
Sunda dan Galuh. Penyatukan kembali kedua kerajaan Sunda dan Galuh
dilakukan kembali oleh Prabu Gajah Kulon (no. 13).
[sunting] Raja-raja Sunda-Galuh setelah Sri Jayabupati
Di bawah ini adalah urutan raja-raja Sunda-Galuh setelah Sri Jayabupati, yang berjumlah 14 orang :
Raja-raja Sunda-Galuh setelah Sri Jayabupati
No
Raja
Masa pemerintahan
Keterangan
1
Darmaraja

2
Langlangbumi

3
Rakeyan Jayagiri Prabu Ménakluhur

4
Darmakusuma

5
Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu

6
Ragasuci

7
Citraganda

8
Prabu Linggadéwata

9
Prabu Ajiguna Linggawisésa
menantu no. 8
10
Prabu Ragamulya Luhurprabawa

11
Prabu Maharaja Linggabuanawisésa
tewas dalam Perang Bubat
12
Prabu Bunisora
paman no. 13
13
Prabu Niskala Wastu Kancana
anak no. 11
14
Prabu Susuktunggal

[sunting] Hubungan Kerajaan Sunda-Galuh dan Berdirinya Majapahit
Prabu Guru Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu memiliki putra mahkotaRAKEYAN JAYADARMA, dan berkedudukan di Pakuan.
Menurut PUSTAKA RAJYARAJYA i BHUMI NUSANTARA parwa II sarga 3: RAKEYAN JAYADARMA adalah menantu MAHISA CAMPAKA di Jawa Timur karena ia berjodoh dengan putrinya MAHISA CAMPAKA bernama DYAH SINGAMURTI alias DYAH LEMBU TAL. Mahisa Campaka adalah anak dari MAHISA WONGATELENG, yang merupakan anak dari KEN ANGROK dan KEN DEDES dari kerajaan SINGHASARI.
Rakeyan
Jayadarma dan Dyah Lembu Tal berputera SANG NARARYA SANGGRAMAWIJAYA
atau lebih dikenal dengan nama RADEN WIJAYA (lahir di PAKUAN). Dengan
kata lain, Raden Wijaya adalah turunan ke 4 dari Ken Angrok dan Ken Dedes.
Karena Jayadarma wafat dalam usia muda, Lembu Tal tidak bersedia
tinggal lebih lama di Pakuan. Akhirnya Wijaya dan ibunya diantarkan ke
Jawa Timur.
Dalam BABAD TANAH JAWI, Wijaya disebut pula JAKA SUSURUH dari PAJAJARAN
yang kemudian menjadi Raja MAJAPAHIT yang pertama. Kematian Jayadarma
mengosongkan kedudukan putera mahkota karena Wijaya berada di Jawa
Timur. Jadi, sebenarnya, RADEN WIJAYA, Raja MAJAPAHIT pertama, adalah
penerus sah dari tahta Kerajaan Sunda Galuh apabila Prabu Guru
Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu mangkat.
[sunting] Pemisahan dan Penyatuan Kembali Kerajaan Sunda-Galuh
Saat
Wastu Kancana wafat, kerajaan kembali dipecah dua diantara anak-anaknya
yaitu Susuktunggal yang berkuasa di Pakuan (Sunda) dan Dewa Niskala
yang berkuasa di Kawali (Galuh). Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh
akhirnya benar-benar menyatu dalam pemerintahan 
Sri Baduga Maharaja(1482-1521), yang merupakan anak Dewa Niskala sekaligus menantu Susuktunggal, dan sejak itu kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran.
[sunting] Garis waktu kerajaan di Jawa Barat dan Banten
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/timeline/5cf201244a8f3a83b0699983c618aaea.png
PAKUAN IBUKOTA KERAJAAN SUNDA (2)
B. KERAJAAN SUNDA SAMPAI MASA SRI JAYABUPATI
Telah diungkapkan di awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat
pula dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti ini
terdiri atas 40 baris sehingga memerlukan 4 buah batu untuk
menuliskannya. Keempat batu bertulis itu ditemukan pada aliran Cicatih
di daerah Cibadak. Tiga ditemukan di dekat kampung Bantar Muncang,
sebuah ditemukan di dekat kampung Pangcalikan. Keunikan prasasti ini
adalah disusun dalam huruf dan bahasa Jawa Kuno. Keempat prasasti itu
sekarang disimpan di Museum Pusat dengan nomor kode D 73 (dari
Cicatih), D 96, D 97 dan D 98. Isi ketiga batu pertama (menurut Pleyte):
D 73 : //O// Swasti shakawarsatita 952 karttikamasa tithi dwadashi
shuklapa- ksa. ha. ka. ra. wara tambir. iri- ka diwasha nira prahajyan
sunda ma- haraja shri jayabhupati jayamana- hen wisnumurtti
samarawijaya shaka- labhuwanamandaleswaranindita harogowardhana wikra-
mottunggadewa, ma-
D 96 : gaway tepek i purwa sanghyang tapak
ginaway denira shri jayabhupati prahajyan sunda. mwang tan hanani
baryya baryya shila.irikang lwah tan pangalapa ikan sesini lwah.
makahingan sanghyang tapak wates kapujan i hulu, i sor makahingan ia
sanghyang tapak wates kapujan i wungkalagong kalih matangyan
pinagawayaken prasasti pagepageh. mangmang sapatha. D 97 : sumpah
denira prahajyan sunda. lwirnya nihan
Terjemahannya
Selamat. Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika
tanggal 12 bagian terang, hari Hariang, Kaliwon,
Ahad, Wuku Tambir. Inilah saat Raja Sunda
Maharaja Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti
Samarawijaya Sakalabuwanamandaleswaranindita  Haro
Gowardhana Wikramottunggadewa, membuat tanda
di sebelah timur Sanghiyang Tapak. Dibuat  oleh
Sri Jayabupati Raja Sunda. Dan jangan ada  yang
melanggar ketentuan ini. Di sungai ini jangan
(ada yang) menangkap ikan di sebelah sini
sungai dalam batas daerah pemujaan Sanghyang  Tapak
sebelah hulu. Di sebelah hilir dalam batas  daerah
pemujaan Sanghyang Tapak pada dua batang  pohon besar.
Maka dibuatlah prasasti (maklumat) yang dikukuhkan
dengan Sumpah. Sumpah yang diucapkan oleh  Raja Sunda
lengkapnya demikian.
Batu prasasti keempat (D 98) berisi sumpah atau kutukan Sri Jayabupati
sebanyak 20 baris yang intinya menyeru semua kekuatan gaib di dunia dan
di surga agar ikut melindungi keputusan raja. Siapapun yang menyalahi
ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua kekuatan itu
agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya,
memberantakkan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu ditutup denga
kalimat seruan, “I wruhhanta kamung hyang kabeh” (Ketahuilah olehmu
para hiyang semuanya).
Kehadiran Prasasti Jayabupati di
daerah Cibadak sempat membangkitkan dugaan bahwa Ibukota Kerajaan Sunda
terletak di daerah it. Namun dugaannya tidak didukung oleh bukti-bukti
sejarah lainnya. Isi prasasti hanya menyebutkan larangan menangkap ikan
pada bagian sungai (Cicatih) yang termasuk kawasan Kabuyutan Sanghiyang
Tapak. Sama halnya dengan kehadiran batu bertulis Purnawarman di Pasir
Muara dan Pasir Koleangkak yang tidak menunjukkan letak Ibukota
Tarumanagara.
Tanggal pembuatan Prasasti Jayabupati
bertepatan dengan 11 Oktober 1030. Menurut Pustaka Nusantara, Parwa III
sarga 1, Sri Jayabupati memerintah selama 12 tahun (952 - 964) saka
(1030 -1042 M). Isi prasasti itu dalam segala hal menunjukkan corak
JAWA TIMUR. Tidak hanya huruf, bahasa dan gaya, melainkan juga gelar
raja yang mirip dengan gelar raja di lingkungan Keraton Darmawangsa.
Tokoh Sri Jayabupati dalam Carita Parahiyangan disebut dengan nama
Prebu Detya Maharaja. Ia adalah raja Sunda ke-20 setalah Maharaja
Tarusbawa.
Telah diungkapkan sebelumnya, bahwa Kerajaan Sunda
adala pecahan Tarumanagara. Peristiwa itu terjadi tahun 670 M. Hal ini
sejalan dengan sumber berita Cina yang menyebutkan bahwa utusan
Tarumanagara yang terakhir mengunjungi negeri itu terjadi tahun 669 M.
Tarusbawa memang mengirimkan utusan yang memberitahukan penobatannya
kepada raja Cina dalam tahun 669 M. Ia sendiri dinobatkan pada tanggal
9 bagian-terang bulan Jesta tahun 591 Saka (kira-kira bertepatan dengan
tanggal 18 Mei 669 M).
Tarusbawa adalah sahabat baik
Bratasenawa alis SENA (709 - 716 M) Raja Galuh ketiga. Tokoh ini adalah
tokoh Sanna ayah Sanjaya dalam Prasasti Canggal (732 M). Persahabatan
ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya.
Bratasenawa alias Sanna atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh
Purbarosa dalam tahun 716 M. Purbasora adalah cucu Wretikandayun dari
puteranya yang sulung bernama Batara Danghyang Guru Sempakwaja pendiri
kerajaan Galunggung, sedangkan Sena adalah cucu Wretikandayun dari
puteranya yang bungsu bernama Mandiminyak raja Galuh kedua (702 - 709
M). Sebenarnya Purbasora dan Sena adalah saudara satu ibu karena
hubungan gelap antara Mandiminyak dengan istri Sempakwaja. Tokoh
Sempakwaja tidak dapat menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja
Galuh karena ‘ompong’ (seorang raja tak boleh memiliki cacat jasmani).
Karena itulah, adiknya yang bungsu yang mewarisi tahta Galuh dari
Wretikandayun. Akan tetapi, putera Sempakwaja merasa tetap berhak atas
Tahta Galuh. Lagi pula asal-usul Raja Sena yang kurang baik telah
menambah hasrat Purbasora untuk merebut Tahta Galuh dari Sena. Dengan
bantuan pasukan dari mertuanya, raja Indraprahasta (di daerah Cirebon)
Purbasora melancarkan perebutan Tahta Galuh. Sena melarikan diri ke
Kalingga (istri Sena, Sanaha, adalah cucu Maharani Sima ratu Kalingga).
Sanjaya (anak Sena) berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora.
Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa (sahabat Sena). Hasratnya
dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama
istrinya. Sebelum itu ia telah menyiapkan pasukan khusus di daerah
Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal yang juga sahabat baik Sena.
Pasukan khusus ini langsung dipimpin Sanjaya, sedangkan pasukan Sunda
dipimpin Patih Anggada. Serangan dilakukan malam hari dengan diam-diam
dan mendadak. Seluruh keluarga Purbasora gugur. Yang berhasil
meloloskan diri hanyalah Patih Galuh (menantu Purbasora) bersama
segelintir pasukan. Ia bernama Bimaraksa yang lebih dikenal dengan Ki
Balangantrang karena ia merangkap sebagai senapati kerajaan.
Balangantrang adalah juga cucu Wretikandayun dari putera kedua bernama
Resi Guru Jantaka atau Rahiyang Kidul. Tokoh inipun tak bisa
menggantikan Wretikandayun karena menderita “KEMIR” (Hernia).
Balangantrang bersembunyi di kampung Geger Sunten dan dengan diam-diam
ia menghimpun kekuatan anti Sanjaya. Ia mendapat dukungan dari
raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa laskar Indraprhasta
setelah kerajaan itu juga dilumatkan oleh Sanjaya sebagai pembalasan
karena dulu membantu Purbasora menjatuhkan Sena.
Sanjaya
mendapat pesan dari ayahnya (Sena), bahwa kecuali Purbasora, anggota
keluarga Keraton Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri
tidak berhasrat menjadi penguasa Galuh. Ia melalukan penyerangan hanya
untuk menghapus dendam ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Purbasora,
ia segera menghubungi Sempakwaja (uanya= kakak ayahnya) di Galunggung
dan meminta beliau agar Demunawan(adik Purbasora) direstui menjadi
penguasa Galuh. Akan tetapi Sempakwaja menolak permohonan itu karena
takut kalau-kalau hal tersebut merupakan muslihat Sanjaya untuk
melenyapkan Demunawan. Sanjaya sendiri tidak bisa menghubungi
Balangantrang (putera Resi Jantaka) karena ia tak mengetahui
keberadaannya.
Akhirnya Sanjaya termpaksa mengambil hak untuk
dinobatkan sebagai Raja Galuh. Ia menyadari bahwa kehadirannya di Galuh
kurang disenangi. Selain itu sebagai Raja Sunda ia sendiri harus
berkedudukan di Pakuan. Untuk pimpinan pemerintahan di Galuh ia
menganngkat Premana Dikusuma (cucu Purbasora). Premana Dikusuma saat
itu berkedudukan sebagai raja daerah. Dalam usia 43 tahun (lahir tahun
683 M), ia telah dikenal sebagai rajaresi karena ketekunannya mendalami
agama dan bertapa sejak muda. Ia dijuluki Bagawat sajalajala.
Penunjukkan Premana oleh Sanjaya cukup beralasan karena ia cucu
Purbasora. Selain itu, istrinya Naganingrum adalah cucu Ki
Balangantrang. Jadi suami istri itu mewakili keturunan Sempakwaja dan
Jantaka (putera pertama dan kedua Wretikandayun).
[Pasangan
Premana dan Naganingrum memiliki putera bernama Surotama alias Manarah
(lahir 718 M, jadi ia baru berusia 5 tahun ketika Sanjaya menyerang
Galuh). Surotama atau Manarah dikenal dalam literatur Sunda klasik
sebagai CIUNG WANARA. Kelak dikemudian hari, Ki Bimaraksa alias Ki
Balangantrang (buyut dari ibu) yang akan mengurai kisah sedih yang
menimpa keluarga leluhurnya dan sekaligus menyiapkan Manarah untuk
melakukan pembalasan].
Untuk mengikat kesetiaan Premana
Dikusumah terhadap pemerintahan pusat di Pakuan, Sanjaya menjodohkan
Raja Galuh ini dengan Dewi Pangreyep (puteri Anggada, Patih Sunda).
Selain itu Sanjaya menunjuk puteranya (Tamperan) sebagai Patih Galuh
sekaligus memimpin “garnizun” Sunda di Ibukota Galuh.
Premana
Dikusumah menerima kedudukan Raja Galuh karena terpaksa keadaan. Ia
tidak berani menolak karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman,
baik hati terhadap raja bawahan yang setia kepadanya dan sekaligus tak
mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Penolakan Sempakwaja dan
Demunawan masih bisa diterima oleh Sanjaya karena mereka tergolong
angkatan tua yang harus dihormatinya. Kedudukan Premana serba sulit, ia
sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda yang berarti harus
tunduk kepada Sanjaya yang telah membunuh Kakeknya.
Karena
kemelut seperti itu, maka ia lebih memilih meninggalkan istana untuk
bertapa di dekat perbatasan Sunda sebelah timur Citarum dan sekaligus
juga meninggalkan istrinya (Pangreyep). Urusan pemerintahan
diserahkannya kepada Tamperan, Patih Galuh yang sekaligus menjadi “mata
dan telinga” Sanjaya.
Tamperan mewarisi watak buyutnya,
Mandiminyak (Seneng bikin skandal :-)). Tamperan dan Pangreyep (Istri
Premana) terlibat skandal dan hasilnya adalah kelahiran Kamarasa alias
Banga (723 M). Skandal ini terjadi karena beberapa alasan, pertama
Pangreyep pengantin baru berusia 19 tahun dan kemudian ditinggal suami
bertapa; kedua keduanya berusia sebaya dan telah berkenalan sejak lama
di Keraton Pakuan dan sama-sama cicit Maharaja Tarusbawa; ketiga mereka
sama-sama merasakan derita batin karena kehadirannya sebagai orang
Sunda di Galuh kurang disenangi. [untuk menhapus jejak Tamperan
mengupah seseorang membunuh Premana dan sekaligus diikuti pasukan
lainnya sehingga pembunuh Premana pun dibunuh pula. Semua kejadian ini
rupanya tercium oleh senapati tua Ki Balangantrang]
Dalam
tahun 732 M Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Medang dari orang tuanya.
Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian
kekuasaan antara puteranya (Tamperan) dan Resiguru Demunawan. Sunda dan
Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan Kerajaan Kuningan dan
Galunggung diperintah oleh Resiguru Demunawan (putera bungsu
Sempakwaja).
Demikianlah Tamperan menjadi penguasa
Sunda-Galuh melanjutkan kedudukan ayahnya dari tahun 732 - 739 M.
Sementara itu Manarah (Ciung Wanara) secara diam-diam menyiapkan
rencana perebutan tahta Galuh dengan bimbingan buyutnya Ki
Balangantrang di Geger Sunten. Rupanya Tamperan lalai mengawasi anak
tirinya ini yang ia perlakukan seperti anak sendiri.
Sesuai
dengan rencana Balangantrang, penyerbuan ke Galuh dilakukan siang hari
bertepatan dengan pesta sabung ayam. Semua pembesar kerajaan hadir,
termasuk Banga. Manarah bersama anggota pasukannya hadir dalam
gelanggang sebagai penyabung ayam. Balangantrang memimpin pasukan Geger
Sunten menyerang keraton. Kudeta itu berhasil dalam waktu singkat
seperti peristiwa tahun 723 ketika sanjaya berhasil menguasai Galuh
dalam tempo satu malam. Raja dan permaisuri Pangreyep termasuk Banga
dapat ditawan di gelanggang sabung ayam.
Bangga kemudian
dibiarkan bebas. Pada malam harinya ia berhasil membebaskan Tamperan
dan Pangreyep dari tahanan. Akan tetapi hal itu diketahui oleh pasukan
pengawal yang segera memberitahukannya kepada Manarah. Terjadilah
pertarungan antara Banga dan Manarah yang berakhir dengan kekalahan
Banga. Sementara itu pasukan yang mengejar raja dan permaisuri
melepaskan panah-panahnya di dalam kegelapan sehingga menewaskan
Tamperan dan Pangreyep.
Berita kematian Tamperan didengar
oleh Sanjaya yang ketika itu memerintah di Medang yang kemudian dengan
pasukan besar menyerang purasaba Galuh. Namun Manarah telah menduga itu
sehingga ia telah menyiapkan pasukan yang juga didukung oleh sisa-sisa
pasukan Indraprahasta (ketika itu sudah berubah nama menjadi Wanagiri)
dan raja-raja di daerah Kuningan yang pernah dipecundangi Sanjaya.
Perang besar sesama keturunan Wretikandayun itu akhirnya bisa dilerai
oleh Rajaresi Demunawan (lahir 646 M, ketika itu berusia 93 tahun).
Dalam perundingan di keraton Galuh dicapai kesepakatan: Galuh
diserahkan kepada Manarah dan Sunda kepada Banga. Demikianlah lewat
perjanjian Galuh tahun 739 ini, Sunda dan Galuh yang selama periode 723
- 739 berada dalam satu kekuasan terpecah kembali. Dalam perjanjian itu
ditetapkan pula bahwa Banga menjadi raja bawahan. Meski Banga kurang
senang, tetapi ia menerima kedudukan itu. Ia sendiri merasa bahwa ia
bisa tetap hidup atas kebaikan hati Manarah. Untuk memperteguh
perjanjian, Manarah dan Banga dijodohkan dengan kedua cicit Demunawan.
Manarah sebagai penguasa Galuh bergelar Prabu Jayaprakosa Mandaleswara
Salakabuana memperistri Kancanawangi. Banga sebagai Raja Sunda bergelar
Prabu Kretabuana Yasawiguna Aji Mulya berjodoh dengan Kancanasari adik
Kancanawangi.
Naskah tua dari kabuyutan Ciburuy
(Bayongbong, Garut) yang ditulis dalam abad ke-13 atau ke-14
memberitakan bahwa Rakeyan Banga pernah membangun Parit Pakuan. Hal ini
dilakukannya sebagai persiapan untuk mengukuhkan diri sebagai raja yang
merdeka. Ia harus berjuang 20 tahun sebelum berhasil menjadi penguasa
yang diakui di sebelah barat Citarum dan lepas dari kedudukan sebagi
raja bawahan Galuh. Ia memerintah 27 tahun lamanya (739 - 766). Manarah
di Galuh memerintah sampai tahun 783. Ia dikaruniai umur panjang. Dalam
tahun tersebut ia melakukan “Manurajasuniya” (mengundurkan diri dari
tahta kerajaan untuk melakukan tapa sampai akhir hayat) dan baru wafat
tahun 798 dalam usia 80 tahun.
[Dalam naskah-naskah babad,
posisi Manarah dan Banga ini dikacaukan, tidak saja dalam hal usia
(Banga dianggap lebih tua), tetapi juga dalam penempatan mereka sebagai
raja. Dalam naskah-naskah tua, silsilah Raja-raja Pakuan selalu dimulai
dengan tokoh Banga. Kekacauan silsilah dan penempatan posisi itu mulai
tampak dalam naskah Carita Waruga Guru yang ditulis dalam pertengahan
abad 18. Kekeliruan paling menyolok dalam babad ialah kisah Banga yang
dianggap sebagai pendiri kerajaan Majapahit, padahal Majapahit baru
didirikan oleh Wijaya dalam tahun 1293 (527 tahun setelah Banga wafat).
Kekalutan itu dapat dibandingkan dengan kisah pertemuan WALANGSUNGSANG
dengan SAYIDINA ALI yang masa hidupnya berselisih 8 1/2 abad].
Keturunan Manarah putus hanya sampai cicitnya yang bernama Prabu
Linggabumi (813 - 852). Tahta Galuh diserahkan kepada suami adiknya
yaitu Rakeyan Wuwus alias Prabu Gajah Kulon (819 - 891) cicit Banga
yang menjadi Raja Sunda ke-8 (dihitung dari Tarusbawa). Sejak tahun 852
M kedua kerajaan pecahan Tarumanagara itu diperintah oleh keturunan
Banga sebagai akibat perkawinan diantara para kerabat keraton: Sunda;
Galuh dan Kuningan (Saunggalah).
Sri Jayabupati yang
prasastinya telah dibicarakan di muka adalah Raja Sunda yang ke-20. Ia
putra Sanghyang Ageng (1019 - 1030 M). Ibunya seorang puteri Sriwijaya
dan masih kerabat dekat Raja Wurawuri. Permaisuri Sri Jayabupati adalah
puteri Darmawangsa (adik Dewi Laksmi isteri Airlangga). Karena
pernikahan tersebut Jayabupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya
(Darmawangsa). Gelar itulah yang dicantumkannya dalam Prasasti Cibadak.
[Raja Sri Jayabupati pernah mengalami peristiwa tragis. Dalam
kedudukannya sebagai Putera Mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan
menantu Darmawangsa, ia harus menyaksikan permusuhan yang makin
menjadi-jadi antara Sriwijaya dengan mertuanya (Darmawangsa). Pada
puncak krisis ia hanya menjadi ‘penonton’ dan terpaksa tinggal diam
dalam kekecewaan karena harus ‘menyaksikan’ Darmawangsa diserang dan
dibinasakan oleh raja Wurawuri atas dukungan Sriwijaya. Ia diberi tahu
akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan tetapi ia dan
ayahnya ‘diancam’ agar bersikap netral dalam hal ini. Serangan Wurawuri
yang dalam prasasti Calcuta (disimpan di sana) disebut Pralaya itu
terjadi tahun 1019 M.
Di bawah ini adalah urutan Raja-raja Sunda  sampai Sri Jaya Bupati yang berjumlah 20  orang:
1. Maharaja Tarusbawa 669 - 723 M
2. Sanjaya Harisdarma (cucu-menantu no. 1)  723 - 732 M
3. Tamperan Barmawijaya 732 - 739 M
4. Rakeyan Banga 739 - 766 M
5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang 766 -  783 M
6. Prabu Gilingwesi (menantu no. 5) 783 -  795 M
7. Pucukbumi Darmeswara (menantu no. 6) 795  - 819 M
8. Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus 819 -  891 M
9. Prabu Darmaraksa (adik-ipar no. 8)891  - 895 M
10. Windusakti Prabu Dewageng 895 - 913 M
11. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi  913 - 916 M
12. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa (menantu  no. 11) 916 - 942 M
13. Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa 942  - 954 M
14. Limbur Kancana (putera no. 11) 954 -  964 M
15. Prabu Munding Ganawirya 964 - 973 M
16. Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung  973 - 989 M
17. Prabu Brajawisesa 989 - 1012 M
18. Prabu Dewa Sanghyang 1012 - 1019 M
19. Prabu Sanghyang Ageng 1019 - 1030 M
20. Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati 1030  - 1042 M
Kecuali Tarusbawa (no. 1), Banga (no. 4) - Darmeswara (no. 7) yang
hanyaberkuasa di kawasan sebelat barat Citarum, raja-raja yang lainnya
berkuasa di Sunda dan Galuh

Leave a Reply